Regenter

Djoser

2 regent i 3 Dynasti 2668 - 2649 fvt.

Navne og titler:    
  Horus navn: Horus Netjerikhet
 

udskrevet hieroglyf:

Hr nTr(j) X.t
  Diadem navn: Nebti Netjerikhet
 

udskrevet hieroglyf:

nb.tj nTr(j) X.t
  Guld navn.  
 

udskrevet hieroglyf:

nbw
  Tron navn: Djoser
 

udskrevet hieroglyf:

Dsr
  Person navn: Netjerikhet
 

udskrevet hieroglyf:

nTr(j) X.t
  Andre navne:  
  Manetho Africanus: Tosorthros
Tronfølge:    
  Forgænger: Nebka  / Sanakhte
  Efterfølger: Sekhemkhet
Kongelister.    
  Abydos. nr: Djoser-Sa
 

udskrevet hieroglyf:

 Dsr sA
  Turin papyri: Djoser-It 
 

udskrevet hieroglyf:

Dsr-it
Relaterede    
Personer: Forældre:  
  Fader: Khasekhemwy
  Moder: Nimathaap
  Søskende: Nebka, Inetkawaes, Hetephemebti
     
  Dronning:  
     
  Hustruer: Inetkawaes
    Hetephemebti
  Sønner: Ubekendt
     
  Døtre: Ubekendt
 

Horus Netjerikhet
Nebti Netjerikhet
Djoser
Djoserit
 

Dateringer:

           
Hjemmeside Manetho. Afr. Ian Shaw. Regine Schulz. von Beckerath . Piccione.

Baines  - Malek

2668 - 2649 16 år 2690-2670 2665-2645 2687-2667 2686-2667 2630-2611
             
Gravsat i : Pyramidekompleks i Sakkara
Trinpyramiden i Sakkara - Det var starten på de store byggeri i Sten i Ægyptens oldtid
 
 
 
 
 
 
 
Mumie:
Monumenter:
Djosers Trinpyramide i Sakkara er den første trin pyramide der blev bygget i Ægypten, og indleder perioden af de store pyramide byggere.
 
Historie:
Djoser fokuserede politisk mest på at stabilisere landet og den ægyptiske økonomi. 
Militært opholdt han status quo i hans regeringstid og udvidede ikke ægyptens dominansområde. Han opretholdt kontrollen med Sinai-halvøen  
der var vigtig for handel mod øst (de asiatiske lande), og som en militær bufferzone. Mod syd kæmpede han, som næsten alle faraoner i
Nubien og forsøgte at kontrollere området fra første katarakt og så langt mod syd som muligt.
En anden ting af stor betydning blev at Djoser flyttede sin hovedstad til Memphis, og flyttede det kongelige begravelses område til Sakkara.  
Både Memphis og Sakkara fik fra denne tid stor betydning i ægyptens politiske og religiøse liv de kommende 2000 år.
Referencer:
Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 2006
Darreil D Baker "The Enclycopedia of the Egyprian Pharaohs - 2008"
Wikipedia, the free encyclopedia

Regenter

© Erik Christensen 2008 - 2010