Retur til Index

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

 

Tidlige dynastiske periode.

ca. 3200 - 2672 fvt.

 
 
 
    Overgang fra Naqada III - tidlig statsdannelse.
    Perioden der indleder den tidlige dynastiske tid med dynasti 00 og 1.dynasti, begynder ved overgangen mellem Naqada II og Naqada III ca. 3150 fvt. Denne samling af de to lande har været en glidende proces, hvor en række lokale høvdinge, langsomt har godtaget èn konge, for det ene eller det andet, af de to lande. Der er ikke arkæologisk bevis for en krigerisk magtovertagelse, hvilket igen tyder på en rolig overgang til en egentlig statsdannelse. I forbindelse med organisering og udbygningen af kunstvanding, og udvikling af de traditionelle kornsorter, byg og hvede. Anlæggelse af store frugthaver med dadelpalmer, figner, vin, hør osv., er den almene levestandart vokset.
  Memphis. Der er to andre ting der får stor betydning, det første  er grundlæggelsen af byen Memphis, af Hor-Aha, på et strategisk vigtigt sted på Nilen hvor Deltaet møder Øvreægypten. Det andet er skriften der over denne periode udvikler sig fra billedtegn til skrifttegn, (hieroglyffer).
  Menneskeofring. Menneskeofringer blev praktiseret som en del af et kongeligt begravelses ritual, og vi ser det hos alle kongerne frem til slutningen af 1.dynasti. Når en konge blev begravet, blev der ofret dyr og mennesker, der blev begravet rundt om kongens kammer. Det er mange mennesker der er tale om, for eksempel blev der i forbindelse med kong Djer´s grav fundet 338 andre begravelser.
    Tanken bag disse store ofringer har været, at disse mennesker og dyr skulle servicerer farao i hans kommende efterliv. Denne praksis slutter med 1. dynasti, og fra 2.dynasti erstattes de af Ushabtis, der nu skal udføre  det  arbejde der forventes af kongen i efterlivet.
     
  00 Dynasti ca. 3150 - 3007 fvt. Den mellemste del af Naqada III er tiden med mytiske konger, falk, to falke, tyr og elefant, måske var de slet ikke konger, men det var personlige tegn, til andre formål. Den første vi mener at kende med en sikkerhed er kong Narmer. Hans store palette er den eneste fra Naqada III c. perioden der henføres til en benævnt person, og hans eksistens bekræftes yderligere af det køllehoved der også viser hans Horus navn.
     
  Kongerne fra 0.dynasti.
x-4 Ka   x-3 Skorpion II ca.3060 - 30?? fvt.
x-2 Narmer ca.3050 - 3032  fvt. x-1 Menes 3032 - 3007 fvt.
     
   
                 
         
**   **   **   **   **
  Narmer paletten Cairo_Museum   Narmer med "den røde krone" uddrag side 1.   Narmer med "den hvide krone" uddrag side 2.   Narmers køllehoved Asmolian_Oxford  
 
 
 
  1 Dynasti  1 Dynasti  3007 - 2828 fvt.
    Under kongerne i 1.dynasti samles og udbygges statsmagten. Kongen har en række forvaltninger ”huse” til at varetage forskellige statslige kontrol opgaver i forbindelse med kunstvanding, hæren organisation, landbruget, Kongens kult, og skatte opkrævning.
    På denne tid var landet allerede opdelt i 20 Øvreægyptiske og 18 Nedreægyptiske Nomer. Der udpeget 2 visirer en for de sydlige og en for de nordlige Nomer.
    Den centrale administration er placeret i Memphis. Den er adskilt fra selve paladset hvor kongen og hoffet residerede. I de enkelte Nomer udpegede kongen en embedsmand (en wo-sea) som administrator. Hver Nome hovedstad oprettede en lokal domstol.
    Kongerne i første dynasti havde deres hovedstad i Thinis og deres begravelsplads i Umm el-Qa`ab ved Abydos. Og højtstående embedsmænd fik indrettet grave i Sakkara nær Memphis. Udgravninger af disse grave har afsløret en større mængde kobber genstande og stenvaser og andre luksusgenstande medgives som gravgaver. I 1990erne blev der fundet et segl i Sakkara med kongerne fra første dynasti undtaget Merneith.
     
     
  Kongerne fra 1.dynasti.
1. Hor Aha 3007 - 2975 fvt. 5. Den 2914 - 2867  fvt.
2. Djer 2975 - 2927  fvt. 6. Andjib 2867 - 2861  fvt.
3. Djet 2927 - 2914  fvt. 7. Semerkhet 2861 - 2853  fvt.
4. Merneith 2914 - 29 ??  fvt. 8. Qa'a 2853 - 2828  fvt.
     
  Bygningsværker, grave og andet fra  01 Dynasti.
                 
         
**   **   **   **   **
  Hor-Aha navn i en serekh. Glaseret fragment.  BM_London (1) Djer Stele Cairo Museum.

 

  Djet Signet sten Petrie Museum London (1)    Elfenbens mærkat med kong Den.  
   
         
  **  
**       **
  Elfenbens mærkat med kong Senerkhed   Stele med Qaa og Horus. Louvre.  
 
  2 Dynasti 2 Dynasti  2828 - 2682 fvt.
    Kongerækken for 2.dynasti er usikker, der mangler dokumentation og de tilgængelige kilder modsiger hinanden. De første 4 konger er der enighed om rækkefølgen af, og de sidste 2. Der er ikke fundet kongegrave fra 2.dynasti.
    Traditionen med de mange der følger kongen, ved hans død, forlades med overgangen til 2 dynasti hvor de kongelige gravpladser flyttes mod nord, fra Abydos til Sakkara. Man begynder samtidigt at begrave ushapti figurer med de døde, som erstatning for de der tidligere blev ofret og begravet med kongen.
    Dynastiets overtagelse af den guddommelige kongemagt, ser ud til at være forløbet gnidningsløst, og viser iser en stærk statsmagt med en centraliseret administration og en mere udbredt brug af skrift.
    Krige mod Nubien, og ” at skabe ro”  deltaet, præger store dele af  perioden. mellem 2754 og 2725 fvt. er Weneb eller Senedj  flyttet til Memphis og etableret et nordligt dominans område. Magten og landet er herefter delt, og regeres af to beslægtede grupper.
    Det 2.dynasti afslutter de Thiniske dynastier det har regeret fra byen Tjene (thinis) ved Abydos, under 1 og 2.dynasti, denne by er forsvundet med tiden.
     
  Kongerne fra 2.dynasti.
1. Hotepsekhemui 2850 - 2820 fvt. 2. Raneb / Nebre 2820 - 2790 fvt.
3. Nynetjer 2790 - 2754 fvt. 4. Weneg / Ouneg 2754 - 2734 fvt.
  Sydlige konger     Nordlige konger.  
  Seth Peribsen 2735 - 2724  fvt.   Sened 2734 - 2724 fvt.
  Nubnefer / Horus Ba 2724 - 2706 fvt.   Neferkare / Aaka 2724 - 2719  fvt.
  Khasekhemui 2709 - 2682  fvt.   Neferkasokar  2719 - 2711  fvt.
        Hudjefa I 2711 - 2709  fvt.
     
  Bygningsværker, grave og andet fra 00 Dynasti.
                         
               
**   **   **   **   **   **    
  Hotepsekhemui   Raneb BM_London (1)   Nynetjer   Seth Peribsen BM_London (1)   Khasekhemui Cairo_Museum      
     
 
Referencer:
  • Regine Schulz : Ægypten Faraonernes verden. Konemann 2004

  • Jurgen von Beckerath : Cronologie des Pharaonische Agypten  1997

  • Peter A.Clayton : The Compleate Pharaohs 2006,.

  • Donald B. Redford : The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt: 3 Volume Set 2000

  • Nicolas Grimal : History of Ancient Egypt 2004

  • Foto : Erik Christensen (1) Sakkara, (2) Metropolitan museum, Newyork. (3) Reichmuseum, Leiden.

  • Foto ; Anders C. de Voss (4) British Museum, London.

  • Wikipedia, the free Encyclopedia

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

Retur til Index

©Egyptolog.dk - Erik Christensen 2008 - 2014 version 7.0.1