Retur til Index

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

 

Tredje Mellemtid

1070 - 715 fvt.

 

 
 
    Allerede medens Ramses XI regerede, var det 20.dynasti ved at miste sit greb om magten over Amons præsteskab i Theben, hvor præsterne blev mere og mere magtfulde. Her hævder man et teknokrati, med Amon som Ægyptens konge. Det indebærer at Amons ypperstepræst her, forvalter embedet som Farao for guden.
    Efter Ramses XI død 1085 fvt., deler Smedes og Herihor Ægypten mellem sig , i et nordligt 21 dynasti, der kræver national anerkendelse og regerende fra Tanis. Samtidigt var det er en slægt af Thebanske generaler og Amons ypperstepræster, der rent faktisk kontrollerede det sydlige Ægypten, fra Theben til 1.katarakt.
    Forbindelserne mellem de to regerende dele af 21.dynasti var fredelige. Ægteskaber mellem de to slægter dæmper spændingerne.
   

Regenterne fra 21.dynasti, blev drevet fra magten af libyske krigere, der er etableret deres eget 22.dynasti. med Sheshonk I, som konge. Det nordlige Ægypten får en tid lang Libyske herskere, der i perioder også besætter embedet som ypperstepræster i Theben.

   

Gennem en stor del af perioden er byen Tanis, i det østlige Nil-delta hovedstad, men kongerne hersker ikke over hele Ægypten.

   

Kongerne fra 23.dynasti har hovedstad i Seis, de fremstår som dominerende og kommer nærmere en forening af landet.

   

Ca. 721 fvt foretog kong Piye fra Napata / Kush et felttog og lykkes at erobre både Øvre og Nedreægypten. Men Wahkare Bakenranef fra 24.dynasti, der var den sidste libyske Farao, erobrede dog Memphis tilbage og herskede over Nedreægypten i en periode på 5 – 6 år.

   

Forarbejdningen af jern begynder i landet.

 
  21 Dynasti. 21 Dynasti. 1070 - 945 fvt. i Nedreægypten.
    Efter Ramses XIs død, blev Smendes hans efterfølger og regerede fra byen Tanis i det nordlige delta.
    Det 21. dynasti repræsenterer en af de mest forvirrede perioder i Egyptens historie. At kalde det et dynasti er faktisk lidt af en misvisende, da det primært var de magtfulde præster der regerede i stedet for kongelige familier.
    Konger over Neder Ægypten 
  Kongerne fra 21.dynasti.
1.* Smendes 1070 - 1044 fvt. 4.* Amenemopet 993 - 984 fvt.
2.* Amenemnisu 1044 - 1040 fvt. 5.* Osorkon den ælder 984 - 978 fvt.
3.* Psusennes I 1040 - 992 fvt. 6.* Siamun 978 - 959 fvt.
7.* Psusennes II 959 - 945 fvt.
  Bygningsværker, grave og andet fra 21 Dynasti.  
 
  21 Dynasti. Thebanske præstekonger. 1070 - 945 fvt.  i Øvreægypten
    Mod slutningen af 20 dynasti miste kongen sit greb om magten i byen Theben, hvis præster blev mere og mere magtfulde.
    De højtstående Amon præster i Theben overtager magten i den sydlige del af landet i den periode, hvor 21 dynasti regere det nordlige Ægypten. I virkeligheden var denne opdeling af mindre betydningsfuld end det ser ud, da både præster og konger kom fra samme familie.
     
  Kongerne fra 21.dynasti.
1. Herihor 1080 - 1074 fvt. 5. Menkheperre 1045 - 992 fvt.
2. Piankh 1074 - 1070 fvt. 6. Smendes II 992 - 990 fvt.
3. Pinedjem I 1070 - 1032 fvt. 7. Pinedjem II 990 - 969 fvt.
4 Masaherta 1054 - 1046 fvt. 8. Psusennes III 969 - 945 fvt.
  Bygningsværker, grave og andet fra 21 Dynasti.  
 
  22 Dynasti. 22 Dynasti. 945 - 712 fvt.
    Libysk eller Bubastis anarki, der holdt til i Tanis i Nederægypten.
     
  Kongerne fra 22.dynasti.
1. Shoshenq I 945 - 924 fvt. 6. Takelot II 860 - 835 fvt.
2. Osorkon I 924 - 909 fvt. 7. Shoshenq III 835 - 783 fvt.
3. Takelot 909 -   ?  fvt. 8. Pami 783 - 773 fvt.
4. Shoshenq II  ?  - 883  fvt. 9 Shoshenq IV 773 - 735 fvt.
5. Osorkon II 883 - 855 fvt. 10. Osorkon IV 735 - 712 fvt.
  Bygningsværker, grave og andet fra 22 Dynasti.  

 

  23 Dynasti.  23 Dynasti. 828 - 725 fvt.
    Libyske regenter fra Leontopolis ca. 815 - 715 fvt.
     
  Kongerne fra 23.dynasti.
1.* Pedubaste I 818 - 793 fvt.   Rudamon 757 - 754 fvt.
  Shoshenq IV 793 - 787 fvt.   Iuput 754 -715 fvt.
3.* Osorkon III 787 - 759 fvt.   Mimlot  (Hermopolis)  
  Takelot III 764 - 757 fvt. 8.* Peftjauwybast   (Herakleopolis) 740 - 725 fvt.
  Bygningsværker, grave og andet fra 23 Dynasti.  
 
  24 Dynasti 24 Dynasti 725 - 715 fvt.
    Dynastiet styres fra Sais i Nedreægypten
     
  Kongerne fra 24.dynasti.
1.* Shepsesre Tefnakht I 725 - 720 fvt. 2.*  Wahkare Bakenrenef 720 - 715 fvt.
  Bygningsværker, grave og andet fra 24 Dynasti.  
 
Referencer:
  • Jørgen Podeman Sørensen : Ægyptisk Religion i Oldtiden 2009 (s.100-101)  

Før Dynastisk tid.Tidlig Dynastisk tidGamle Rige1ste. Mellemtid.Mellemste Rige2.den Mellemtid.Nye Rige3.dje Mellemtid.SentidenPtolemæisk periode

Retur til Index

©Egyptolog.dk - Erik Christensen 2008 - 2014 version 7.0.1