Index

 

Myter og fortællinger fra det gamle Ægypten.

 
 
 
Religiøse myter.
    Myter om solguden Ra.  
Da Ra skabte verden.   "Da Ra skabte verden ". I begyndelsen, før der var noget land i Egypten, var alt mørke og der var intet andet end et stort intet af vand kaldet Nun. Kraften i Nun var sådan, at der ud af mørket opstod et stor... forsættes her
       
Da Ra skaber Sakhmet.   "Da Ra skaber Sakhmet for at straffe menneskene ". Så tog Re skikkelse af en mand og blev den første Farao, og regerede landet for tusinder og atter tusinder af år, der gav en sådan høst, at ægypterne derefter altid talte om, "de gode ting, som skete i Ra`s tid ". Men, det var i skikkelse af en mand, Re blev gammel, med tiden frygtede menneskene ham ikke længere, og... forsættes her
       
Ra´s hemmelige navn   "Da Isis med magi fik Ra´s hemmelige navn ". Ra ældedes dag for dag. Når han rejste tværs over Egypten, dinglede hans hovedet fra side til side grundet alderen, hans kæber rystede, og han havde løbere fra mundvigen som hos meget gamle mænd. Da hans spyt faldt på jorden, blev det mudder, og det (mudder) tog Isis i sine hænder og æltede det sammen, som hvis det.. forsættes her
       
   

Myter om  Isis. 

 
Isis og de syv skorpioner   "Isis og de syv skorpioner " Når Isis forlod Horus om aftenen, da de gemte sig i papyrussumpene i nærheden af Buto, var hun ledsaget af syv skorpioner. Tre af skorpionerne var foran hende, Petet, Tjetet og Matet. De sikrede vejen frem. Bag. forsættes her
       
 Isis og Osiris.   Myten om  " Isis og Osiris ". Osiris myten nåede sit endelige form i eller inden 3.dynasti omkring 2500 fvt. Mange af dens elementer udspringer af ældgamle religiøse ideer, konflikten mellem Horus og Seth kan have været delvist inspireret af en regional kamp, mellem nildalens beboere og fremmede folk der er trængt fra ørknerne tidligt i landets historie.  
    Men Isis opdagede kornet, både hvede og byg der groede vildt i landet mellem de andre planter der stadig var ukendt for menneskene. Og Osiris lærte dem hvordan man kan så frøene efter at Nilen er steget i den årlige oversvømmelse og sunket igen og har efterladt frugtbart mudder over markerne, og hvordan man passede og vand afgrøderne; hvordan at skar kornet når det var modnet, og hvordan man tærske kornet på tærske- gulvet, tørrede det og male det til mel og at gøre det til brød. Han viste dem også hvordan man plantede vinstokke og lavede druerne til vin, de vidste allerede hvordan man kan brygge øl... forsættes her
Horus og Seth   "Horus og Seth`s Kamp." Da han hørte dette vidste Osiris, at tiden var inde for Horus at erklære krig mod Seth, og bød ham at samle en stor hær og sejler op af Nilen og angribe ham i ørkenen mod syd. Horus samlede hans styrker og angreb...  forsættes her
     
 

 
**   **
 

Ra stående i hans båd.

(1)
     
 

 
**   **
 

Relief i templet i Edfu.

(2)
 
Religiøse Tekster og Hymner.
Akhenatons Solhymne.   Solhymnen til Aton, har kong Ahkenaton som forfatter. Akhenaten har haft flere formål med hymnens tekst. Første: Han har en ny religion, der i modsætning til de gamle ikke har en mytologi eller en skabels beretning, der kunne fortælle om gudens væsen, egenskaber eller formåen. For det andet har han  brug for et skrift der gør ham til solens søn og bekræfte hans og hans families guddommelighed.  
   

" Du kom til syne skøn i himmelens horisont, Du levende Aton, livets ophav.

 
    Når du står op i den østlige horisont, så du fylder alle lande med din skønhed.  
   

Du kom til syne skøn i himmelens (den østlige) horisont.

 
   

Du levende Aton, livets ophav.

 
   

Når du står op i den østlige horisont,

 
    Så du fylder alle lande med din skønhed.  
    Når du skøn, og stor, og strålende, og ophøjet over et hvert land."

forsættes her

     
   
**   **
  Ankhenaton og Nefertiti med den guddommelige sol. (3
 
Rejser og Ekspeditioner.
    Montuhoteps IV.s Ekspedition til Wadi Hammamat.  
Montuhotep IV.s Dekret.:    År 2, den anden måned af oversvømmelsen, dag 15, under …. Kongen af Øvre og Nedreægypten Nebtauire, søn af solen, Montuhotep, som lever evigt. Hans majestæt befalede at rejse denne stele for hans fader Min, herren over ørkenlandene, på dette hellige bjerg fra Urtiden, der har en fremskudt  plads i horisontens land som et gudeslot, forsynet med liv, Horus´ guddommelige rede, hvorover denne gud ... forsættes her
    12 dage senere.: Den 27ende dag blev låget til denne sarkofag bragt ned, bestående af en blok på 4 x 8 x 11...  
       
Vesiren Amenemhet.:   År 2, den anden måned af oversvømmelsen, dag 15, under …. Nebtauire. Et kongeligt budskab, som blev udfærdiget til arveprinsen, by-prefekten og Vesiren, Dommeren, den kongelige yndling, lederen af byggearbejderne, der er fremragende i sit embede, og stor i sin værdighed, der indtager en fremskudt plads i sin herres hus, der befaler over embedsmændene, og står i spidsen for de seks store huse, ... forsættes her
       
Miraklerne.:   Første mirakel.:  Dette under hændte hans Majestæt - (under et inspektions besøg?) – at ørkenens dyr kom ned til ham, en drægtig gazelle kom lige løs på mændene lige over for den. Skønt dens øjne (så dem), vendte den ikke om indtil den nåede til denne blok, til dette sarkofag-låg, som endnu lå på sin plads. Den fødte (en unge) på den, mens denne konges hær så derpå. Så blev dens nakke skåret over, medens den hvilede på den, og der blev bragt ild. Den blev bragt ned i fred. (stenblokken). forsættes her
    Andet mirakel.: Da der blev taget fat på arbejdet i dette bjerg, på blokken til sarkofagen, skete der på ny et under. Det regnede, og denne guds væsen (Mins væsen) blev set, og hans magt blev åbenbaret for menneskene. Bjerglandet blev til en sø og vandet strømmede frem ved blokken…. Der blev fundet en kilde midt i dalen på 10 x 10 alen (Kubit) på alle sider, fyldt med vand til randen, den var bevaret ren og beskyttet mod gazeller, og utilgængelig for Troglodyterne. (folk der bor i naturlige huler) Forsættes her
       
Historien om Sinuhe.   Historien om Sinuhe er en af de fortællinger der har haft den længste levetid. De kendte versioner stammer tiden mellem 1800 og ca. 1000 fvt.  
    Høvdingen og Herren, seglbevareren hos Nordens konge, den eneste ven, dommeren, forvalteren af kongens besiddelser i Asiaternes lande, en mand, som kongen virkelig kender og elsker. Hirdmanden Sinuhe fortæller:”Jeg var en hirdmand, der fulgte sin herre, en tjener i det kongelige Fruerhus hos herskerinden Nofru, den ærværdige frue, gemalinde til kong Sesostris I, der herligt hviler i sin pyramide, ”Tronens Grundvold”, datter af kong Amenemhet I, der hviler i sin pyramide ”Den høje og skønne.” Forsættes her
       
Wenamon´s rejse til Fønikien.   Wenamon´s rejse til Fønikien. Bag historien om Wenamon´s rejse til Byblos i Libanon, for at hente tømmer til Amons Gudebåd, findes meget sandsynligt en virkelig hændelse, og måske er det Wenamon´s rapport til Herihor efter hans hjemkomst. " I det femte år, på den 16. dag i sommerens tredje måned drog " Den ældste i hallen i Amons tempel" Wenamon ud på en færd for at hente tømmer til gudekongens, Amon-Re´s store og hellige båd, som kløver flodens vande, og hvis navn er "Weser-hér".På denne dag kom jeg til Tanis, Smendes og Tanetamun´s stad. forsættes  her
     
   
**   **
   Papyrus, fra museet i Torino. med optegning af mineral forekomsterne i Wadi Hammamat (4)
     
   
**   **
  Naturhavnen ved Byblos, med romerske anlæg i baggrunden. (5)
Historier og Fortællinger:
   

Nefer-rahu`s spådom.

 
Nefer-rahu`s spådom.   "Men det skete, da hans majestæt kongen over Øvre og Nedreægypten Snofru, den salige, var den fortræffelige konge i hele landet, - en af disse dage skete det, ar residensens embedsmænd kom til paladset for at hilse (på kongen), og de gik atter ud for at hilse efter deres daglige skik. Da sagde hans majestæt til skatmesteren, der stod ved hans side ” Gå og hent til mig residensens embedsmænd, som er gået ud herfra for at hilse.” De blev straks ført til ham, og de lå igen på deres mave foran majestæten. forsættes her
    Hans majestæt sagde til dem: ”Hør folk, jeg har ladet kalde på jer, for at lade jer opsøge en søn iblandt jer, der er klog, eller en broder iblandt jer, der er forstandig, eller en ven iblandt jer, der kan fremfører noget godt, som kunne fortælle mig nogle gode ting, eller udvalgte beretninger, så min majestæt kan frydes ved at høre dem.”  
       
Thots Bog   Historien om " Thots Bog ". "Ramses den Store, farao i Ægypten, havde en søn kaldet Setna, han blev oplært i alle de gamle skrifter og magiske trylleformularer, mens de øvrige prinser tilbragte deres dage med jagt eller som ledende deres fars hære, der holdt vagt i de fjerneste dele af hans imperium. Setna var aldrig lykkeligere end når han var alene tilbage for at studere. Ikke alene kunne han læse selv de ældste hieroglyffer, der er skrevet på tempel væggene, men han var en skriftklog, der hurtigt og nemt kunne skrive alle de mange hundrede tegn, der skal til for at skrive gamle ægyptiske sprog.  
    Han var også den magiker, som ingen kunne overgå, for han havde lært sin kunst fra de mest hemmelige af de gamle skrifter, som selv præsterne af Amon-Re, Ptah og Thoth ikke kunne læse.  
    En dag, da han læste i en af de gamle bøger, der var skrevet på begge sider af en lang papyrusrulle, fandt han historien om en anden faraos søn, der flere hundrede år tidligere, havde været så stor en skriver, og så klog en magiker, at han var større og klogere end nogen anden. Ja, for Nefrekeptah havde læst Thots Bog, fra hvilken en mand forstår fortryllelsen af både himmel og jord, og kender sproget for fugle og dyr. . " forsættes her
     
   
**   **
  Thot, skriverne og visdommens gud (6)
 
Om Dagligliv.
Strejke 1170 fvt. i Deir el Medina   Verdenshistoriens første dokumenterede Strejke. Strejken begyndte år 29 den 10 mekhir – dvs. det 29ende år af Ramses III regeringstid.(2*). I året 1170 fvt sendte en skriver fra Deir El Medina  et brev til sin foresatte Vesiren, over at kornmagasinerne var tomme. Han bad Veziren handle hurtigt for ellers kunne håndværkerne ikke holde sig i live Skriveren meldte at på den ene side at arbejdet med kongebørnenes grav gik fortræffeligt. Men på den anden side beklagede han sig men de nye forsyninger har ikke været tilstrækkelige for kort tid efter er der igen mangel på mad og der udbryder en strejke. Disse begivenheder er beskrevet i en dagbog ført af en skriver i dødebyen.  
       
       
       
     
   
**   **
  Deir el Medina. (7)
 
 
 
 
Referencer:
  • Otto Kofoed-Petersen: De gamle ægyptere læste. Hasse 1953 (1* Wenamon´s Færd til Fønikien s 97-111). (1*)
  • Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg ; Grundbog til historie. Verdenshistorien indtil 1750. (2*) p.33-34.)
  • Foto: Erik Christensen.

Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2014 Version 7.0,1