Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
   
   
  Chepri.
   
 
  Chepri.  
    **
**  
     
  Chepri som morgensolen (1)
 
 
 
 
 
 
   
Andre navne:              Khepri  
   
Symbol:  Skarabæ, solen. 
   
 Gud for : Skabergud, Solgud
   
 Kultcenter : Heliopolis.
   Fra de ældste tider har Chepri / Khepri været en central skabergud i Ægypten.
   
Fremstilling. Chepri vises som en mand med en skarabæ som hoved.
   
Indflydelse: Han er den opstående sol i nattens tolvte time.
   
Mytiske ref: Dødebogen
    
  " Al-herrens ord, som han siger, efter han er opstået:
   
  Det er mig der opstod som Chepri.
  Da jeg først var opstået, opstod det, der er opstået.
  Alt det, der er opstået, opstod, da jeg var opstået.
  Talrigt er det, der er opstået.
  Som er udgået af min mund, da himlen endnu ikke var opstået, da jorden endnu ikke var opstået, da orme og slanger endnu ikke var skabt på dette sted.
  Jeg befalede over dem i Nun i dvaletilstanden(?).
  Men jeg fandt intet sted, hvorpå jeg kunne stå, og derfor fandt jeg på trolddom i mit hjerte, og grundede noget nyt i mig selv:
  Jeg dannede alle skikkelser, skønt jeg var alene, da jeg endnu ikke havde udspyet Shu, da jeg endnu ikke havde udspyet Tefnut, da der endnu ikke var nogen anden, som var sammen med mig.
  Da grundede jeg noget nyt i mit hjerte, og talrige hændelser opstod af hændelsernes hændelser. af hændelsernes børn, og af deres hændelser børn igen:
  Jeg spyttede Shu ud, og Jeg udspyttede Tefnut.
  Men det var min fader Nun der sendte dem bort.
  Da jeg var opstået som den eneste gud, da var der tre guder hos mig, da jeg opstod i dette land, Thi Shu og Tefnut jublede i Ur-oceanet hvor de var.
  Schu og Tefnet fødte Geb og Nut." (1*)
   
   
   
 
 
 
 
     
     
     
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s.120).
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 38-39).
  • Otto Kofoed-Petersen " Ægyptens Guder " København 1946. (1* s.23-24).
  • Foto: Erik A. Christensen. 2012 Deir el Medina (1)
  • http://en.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2