Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
   
  Aah.
  Aah-Djuthy.
  Aah-Osiris.
   
  Ab, Abet, Abtet = Iabet.
  Abe.
  Abtu og Ant.
  Abydos.
 
  Aesculapius.
 
  Af.
  Af-Osiris.
   
  Akacie træ.
  Aken.
  Aker. 
  Akerui = Aker. 
  Akh.
  Akhet = Aker.
   
  Alder.
   
  Amduat.
  Ament.
  Amentet = Ament.
  Ameshet, = Imsety.
  Am-heh.
  Ammit.
  Amon.
  Amon - Kamutef.
  Amon - Min.
  Amon-Min-Kamutef.
  Amon - Ra.
  Amon - Zeus.
  Amon  og Amonet.
  Amonet.
  Amset = Imsety.
  Amulet.
   
  Anat.
  Anant = Anat.
  Anath = Astarte.
  Andjety. eller Anedjti.
  Andjety-Osiris = Andjety.
  Anezti = Andjety.
  Anhur = Onuris.
  Anhur-Shu = Onuris.
  Anit = Anat.
  Anka = Anket.
  Anket.
  Ankh.
  Annu. = Ra.
  Anpu = Anubis.
  Anqet = Anket.
  Anti, Antit = Anat.
  Anubis.
  Anuke.
  Anuket, Anukis, Anoukis  = Anket.
   
  Apep = Apophis.
  Apis,
  Apollinopolis Magna = Edfu.
  Apophis.
   
  Ares = Onouris.
  Arihesnefer = Arsenupis.
  Arsaphes.= Herishef.
  Arsenupis.
   
  Asat-Hap.= Serapis.
  Asherah, Ashtoret = Astarte.
  Askiepios. = Aesculapius.
  Astarte.
   
  Astronomi.
  Atef-kronen. = Krone.
  Atet-båden = Nut.
  Aton.
  Attoret = Astarte.
  Atum. 
  Atum-Ra.
  Avaris.
 
  Aah.  
    **
**  
     
  Aah-Djuthy. (1)
 
 
 
 
 
 
   

 

 

Navnet.

Navnet Aa eller Ah betyder månen, men kan også betyde "hals-krave", "omfavne”, "beskytter" eller "År".

 

Der er en række forskellige stavemåder af gudens navn, men ”AH” indgår i alle variationerne.  Aa, Ah, Aah, Iah, Jah, Jahm, eller Yah.

 

Kongefamilien viser i deres valg af personlige navne, deres tilknytning til måneguden Ah, og i kongenavnene Ahhotep ”år er tilfreds” fra 17. dynasti, og Ahmose ”år bliver født” eller "Ah blev født" der grundlægger 18.dynasti, og hans dronning Ahmose Nefertari.

 

 

Symbol.

Aah er symboliseret i den liggende nymåne og Ibis fuglen, (I Ægypten vender månens underside ned ved nymåne).

Gud for:  

Han er månegud, og herskede over måne-året (Året tælles som 12 X 30 dage.).

 

 

Relationer:

Han er relateret til guderne Thot og Khonsu. I byen Tanis blev Astarte dyrket som månegudinde og var således forbundet med Aah.

 

 

Kulten.

Han har ikke sit eget kultcenter, men var repræsenteret i templerne over hele Ægypten.

 

Kultens storhedstid begynder under den Anden Mellemtid, medens landet er domineret af de invaderende folk, Hyksos, fra Palæstina. Kongerne fra Theben drev de fremmede ud af landet ca. 1550 fvt. og Ah popularitet viser sig i navnene fra slutningen af 17.dynasti og gennem første del af 18.dynasti.

Amuletter.

Aah fortsatte gennem de senere dynastier med at vises i amuletter, som en opretstående mand. der ligner Khonsu i udseende, med de samme månesymboler på hovedet og lejlighedsvis det samme stramme tøj.

 

 

Ikonografi / Fremstilling:

Han er vist som " den liggende halvmåne" på hovedet af en række måneguder, der vises men menneskekrop.

 

I en meget tidlig form, beskrives måneguden Aah, som en ung dreng, med den traditionelle barnelok, en lang hårlok, der ikke var skåret før dreng nåede puberteten.

 

Men normalt fremstilles han iført en paryk i stedet for barnelokken, og nogle gange Atef-kronen på toppet af et andet symbol.

 

Som tiden gik, blev Aah til Aah-Djhuty, der oversættes, ”gud nymåne”,

Med Khonsu.

Når han forbindes med Khonsu, vises han som en lille dreng, med den traditionelle barnelok, og halvmåne og solskive på hovedet.

 

Som Jah blev han både betragtet som den voksne form af Khonsu, og på den anden side som en selvstændig gud.

Med Thot.

Ofte vises han som en mand med guden Thots hoved, og hans regalier i hænderne.

 

Når han symboliserer måneguderne Thot-Aah eller Aah-Djuthy, synes han at have antaget månens aspekt af Thoth. Da han var gud for skrivning og regning, blev han relaterer til de måne-stillinger, der symboliserede brøkdele i regning.

Med Osiris.

Aah sammensmeltet også med de dødes gud, den siddende Osiris, og bliver så Osiris-Aah. Forbindelsen kommer måske fordi månen, Ah, synes via sin månedlige cyklus, at blive genfødt.

 

 

Indflydelses.

Siden de tidligste bosættelser i Nildalen har bønderne brugt månens faser til at bestemme hvornår der skulle sås og plantes på markerne.

Litteratur:

 

Pyramide tekst.

I Pyramide Teksterne bekendtgør den afdøde konge at månen, Aah, er hans bror (Tekst 1001) og hans far. (Tekst 1104).

Dødebogen.

I Dødebogen præsenterer han sig selv i en bøn, hvor han siger, " Jeg er måneguden Aah, der har bolig blandt guderne".

Myter.

Hans mest kendte rolle i den ægyptiske mytologi, er i historien hvor han som Thot spiller "Dam / Senet" mod Khonsu - månen der taber igen og igen, Thot vinder på den måde månelys, svarende til fem dage.

 

Han gav senere dagene til gude-parret Nut og Geb der så, på trods af en forbandelse fra solguden Re, kunne de få deres fire børn Osiris, Seth, Isis og Nephtys.

   
 
 
 
 
Referencer:
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s.1-2).
  • Foto: Erik A. Christensen. 2010 Museo Egizio, Torino. (1)
  • http://hu.wikipedia.org/wiki/Iah

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Iah

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2