Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
   
  Yam.(gud).
  Yam´s kamp mod Baal.
   
  Yam (land).
   
  Yinepu. = Anubis
   
  Yuni = Heliopolis.
   
 
  Yam.  
    **
**    
     
     
 
     
 
 
 
 
   
 

Den tidligste ugaritiske kontakt med Ægypten, og den første præcise datering af den ugaritiske civilisation, kommer fra en karneol perle fra Mellemste Rige i Ægypten, og er dateret til Kong Sesostris I mellem 1971 - 1926 fvt.

Oprindelse.

Som hav og stormgud (havslange) blev Yam populær og tilbedt i Ægypten. Guden Yam havde mange paralleller i de tidlige polyteistiske religioner (flere guder) det sydøstlige hjørne af Middelhavet – Syrien og Levanten.

   
Navnet. Navnet kommer fra det kanaanæiske ord Yam, Yammu, Yamm eller Yaw, der betyder "hav". Han er også prins Yam og dommer-Nahar. Yam-Nahar
   
Symbol : Han er symboliseret af en slange.
   
Gud for :  

Yam har mange ligheder med den egyptiske kaos slange, Apophis slangen. Der er en ond dæmon, den onde ånd fra urtiden, den levede oprindeligt i urhavet Nun, i det evige mørke.

  Hver dag ville han prøve at sluge Ra`s solbåd, når den sejlede over himmelen. Sommetider ville Apophis vinde, og verden ville blive kastet ud i mørke (solformørkelser?). Men Seth og hans ven Mehnen skære så hul i Apophis mave og gøre det muligt for solbåden at komme tilbage på himmelen.
   
Fremstilling: Den guddommelige Yam, har sin oprindelse i det oprindelige kaos, og repræsenterer havets magt, ” utæmmeligt og rasende”, han ses som herskende storme og de katastrofer de anrette.
Prins Yam. - Havgud

Den frygtindgydende Yam kom til (magten) og regere guderne med en jernnæve. Han fik dem til at arbejde og slid under hans herredømme.

Dommer Nahar - Flodgud.

Endelig tilbød Ashera, som elsker sine børn, sig selv til havguden. Hun tilbød sin egen krop til Flodernes herre.

Yam-Nahar accepterede dette, og Ashera vendte tilbage til de to floders kilde. (Eufrat og Tigris)

   
   
Indflydelse:

I sumerisk, assyrisk, arkadisk er Tiamat er et uhyre (en søslange eller en drage) der levede i kaos - og som sådan - er det salte urhavs moder, hun er gemalinde til Abzu, der er ferskvandets gud. Gennem det ”hellige ægteskab” mellem salt og ferskvand, skaber de et fredeligt kosmos og alle andre guder

Babylonsk religion.

I Enuma Elish, den babylonske skabelsesberetning, føder Tiamat den første generation af guder, hun fører senere krig mod dem, og bliver dræbt af stormguden Marduk. Himlen og jorden er dannet af hendes delte krop.

  I en myte fortæller Astarte, den kanaanæiske krigs-gudinde følgende: Yamm var en urimelig gud der afkrævede tribut (Gaver som symbol på underdanighed) og true dem med fængsel hvis de ikke betalte. Astarte reagerer åbenbart på deres vegne , men herfra er den papyrus myten findes på ødelagt og ulæselig og slutningen mangler.
   
Kileskrift. Kileskrift Tekst fra Ugarit = KTU fra tysk er nummereringen af de enkelte blokke er indeholder tekststykket. Det er udgravet på en række brændte lertavler fra den kanaanæiske bystat Ugarit i det nord østlige hjørne af Middelhavet. 
   
Baal-El Epos. Fortællingen om Yam findes i et epos (heltedigt) om ”Gudernes Konge” Baal-El, der opfordre Yam til at bekæmpe Hadad ” Himmelens Baal”.
   
 KTU 1,2 IV . Skabelsen,

”Jeg, mig selv, ”Venlige El” – ”den Nådige”, har taget dig i mine hænder.

  Jeg forkynder dit navn. Yam, er dit navn, dit navn er elsket af ”Venlige El”, Yam."
   
 

” Gå imod mægtige Baal den højeste. Fordi han talte ilde til mig - og fordrive ham fra tronen og hans kongemagt, Fra hvilestedet, fra puden på sædet af hans trone.

  Men hvis da, du ikke drive ham fra hans trone, fra sædet af hans herredømme.
 

Han vil slå dig som ...

 

Han slagter okser og får.

 

Han fælder tyre og opfedede væddere, års kalve, flokke af får, han ofrer børn."

   
 

Mægtige Baal, søn af Dagon, ønskede nu at bestige tronen i gudernes kongerige. Han gjorde kravet gældende mod prins Yam-Nahar, søn af El.

  Men Venlige El, - fader Shunem besluttede at lade sagen falde til fordel for hans søn, han gav kongedømmet til prins Yam. Han gav magt til dommer-Nahar.
   
 

Den frygtindgydende Yam kom til (magten) og regere guderne med en jernnæve. Han fik dem til at arbejde og slid under hans herredømme.

 

De anråbte deres mor, Ashera, ” Havets frue”. De overbeviste hende om, at konfrontere Yam, at blande sig, på deres vegne.

 

Ashera gik til prins Yams bolig. Hun kom for dommer Nahar.

  Hun bad, at han slipper sit greb om guderne, hendes sønner.
  Men Mægtige Yam afslog hendes anmodning.
  Hun tilbød tyrannen tjenester !! .
  Men Kraftfulde Nahars hjerte blev ikke blødgjort.
  endelig tilbød Ashera, som elsker sine børn, sig selv til havguden.
  Hun tilbød sin egen krop til Flodernes herre.
 

Yam-Nahar accepterede dette, og Ashera vendte tilbage til de to floders kilde.

  Hun gik hjem til gården i El.
   
 

Hun kom for det guddommelige Råd, og fortalte om sin plan til guderne, sine børn.

  Baal blev rasende over hendes tale.
  Han blev vred på de guder, der ville tillade sådan en overenskomst. Han ville ikke acceptere at overgive "Den store Ashera" til tyrannen Yam-Nahar.
 

Han svor til guderne, at han ville tilintetgøre prins Yam. Han ville afslutte dommer Nahars tyranni.

   

I KTU 1,2 III, advares Yam.

Baal-Hadad advarer Yam om, at guderne ikke vil tillade ham, at tilrane sig tronen i himlen.
 

" Fra din trones magt du skal drives, fra sædet i dit kongerige smides ud!

 

På dit hoved være Ayamari (??) O Yam, mellem dine skuldre Yagarish (forfølgeren), O Dommer Nahar. Må Horon åbne sig, O Yam, må Horon smadre dit hoved, ”Athtart - guds navn” dit kranium! ”

   
 

Efter en stor krig i himlen, der involverer mange af guderne, er Yam endelig besejret:

   
 

Og våbnet udspringer hånd Baal, ligesom en raptor (fugl) mellem hans fingre. Det rammer kraniet af prins Yam, mellem øjnene på dommer Nahar. Yam kollapser, falder han til jorden; Hans lemmer dirrer, og hans rygrad ryster. Derefter trak Baal, Yam ud, og ville sønderrive ham, han ville gøre en ende på dommer Nahar.

   
  Men Athtart forsvarer Yam, der anerkender ”Gudernes Herre” som konge i himlen.
 

Så taler Yam: "Se, jeg er så godt som død. Sikkert, - Baal nu hersker som konge!

  Baal-Hadad holder en stor fest, men ikke længe efter, kæmper mod Mot (døden) og gennem munden skal han vende ned til sit rige under jorden.
  Men ligesom Yam, af Mot også er besejret.
I KTU h I AB III Opstandelse. Herren opstår fra de døde:
 

”For levende, er Mægtige Baal, genoplivet er prinsen, Jordens herre 'El beder til jomfru Anat.". ”Lyt, o Jomfru Anat ! …….

   
 
 
     
 
 
Referencer:
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 202)
  • Erik A, Christensen Baal-El Epos. Oversat fra engelsk efter wiki/Yam_(god)
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Yam_(god)
  •  

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2