Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
 
  Obelisk.
   
  Offerbord.
  Offerdyr.
 
  Ogdoade.
 
On = Heliopolis.
  Onouris.
  Onouris-Shu.
 
  Opet-festen.
  Ophios = Wepwawet.
   
  Orakel.
  Ord.
   
  Osiris.
  Osiris myten.
  Osiris seng.
  Osiris søjle.
   
  Ottegudekreds = Ogdoade.
   
  Oxyrhynchus = Fisk.
   
  Osiris.  
    **
**

 
     
  Mumieform af Osiris. (1)
 
 
   
Andre navne:  
  Wenefer er et andet navn for den tidlige Osiris. Wenefer betyder " den fuldkomne" eller "det gode væsen".
   
Symbol : Atef-kronen, svøben og  krumstaven
   
Gud for :   Han er gud for agerbrug og specielt korndyrkning. Samtidig er han konge over dødsriget.
   
Relationer : Han er søn af jordguden Geb og gudinden Tefnut, Han er gift med Isis og har med hende sønnen Horus. Ifølge nogle myter er han også far til Anubis, søn af Nephtys.
Familie træ i Ennead.
 

Atum / Ra  (skaber)

 
 

    Shu  (luft-tomhed)

Tefnut  (Luft-fugt)

 
 

   Geb (jorden)

Nut (himmelen)

 
 

Isis

Osiris

Nephtys

Seth

 
 

Horus.

Anubis.

 
   
Kultcentre : Abydos.
   
Fremstilling: Osiris fremstilles som en mand i mumiesvøb, i hænderne bærer han svøben og krumstaven. På hocedet bærer han Antef-kronen.
 
Indflydelse: Underverdenens hersker. Historisk set er han gud for agerbrug og specielt korndyrkning. Han indførte landbruget og vindyrkning og fik navnet Wenefer der betyder " den fuldkomne" eller "det gode væsen".
   
Mytiske ref : den store fortælling om Osiris, er myten om hans død og gudinden Isis der som en glente, ved magi avler Horus.
   
Osiris myten.  
   
   
Osiris seng.  
  En Osiris seng er en træramme der er bukket i siluet af Osiris og var symbol på livets genopståen. Sengen blev fyldt med nilslam og tilsået med byg. Disse blev, fra Nye Rige, placeret i både kongelige og private grave. 
  Når kornet spirede, var det tegn på den symbolske opstandelse af den afdøde.
  I graven for Ankhenaton forældre Yaya og Tuya, fandt man en Osiris seng med 8 cm. høje spirer, da den blev åbnet.
   
Osiris søjle.  
  Osiris-søjler optræder fra Nye Rige ca. 1500 fvt. Osiris søjler er firkantede og den ene side, af søjlen, udgør bagsiden på en Osiris statue. Statuer af denne type er opstillet bla. i Hatshepsut´s tempel i Deir el Bahari og i Ramses II mindetempel, Ramesseum.
   
   
Piletræ. Piletræet var helliget Osiris, idet det havde skærmet hans kiste, mens hans sjæl steg op i træet som fugl Føniks.
   
Indflydelse: Under "pilerejsningsfesten" i templet lovede guderne kongen, at markerne skulle blive frugtbare, og træerne grønnes. I Nye Rige blev ceremonien overtaget af Amon kulten i Karnak.
   
Mytiske ref : Osiris myten.
   
Mysteriespil : Mysteriespillene i Abydos blev afholdt hvert år, fra 12.dynasti, for at fejre Osiris genopstandelse.
   
  Tempelpræster opførte stykker fra Osiris liv og hans død.
Fremstilling: Spillenes begyndelse blev opført udenfor templet, under åben himmel, og grupper af pilgrimme "Thot´s disciple" deltager i festlighederne.
Indflydelses: De mest hemmelige dele af ritualerne blev udført i templet, her deltog kun præsterne. Alle ritualerne skulle udføres med stor nøjagtighed, for at sikre Osiris genopstandelse, der var tæt forbundet med vegetationens afblomstring og genfødsel, og Nilens frugtbare oversvømmelse og aflejring over markerne.
   
Mytiske ref : Rejsen til Abydos er et af de oftest fremstillege motiver i privatgrave, men ses ikke i kongegrave.
   
   
   
 
 
                     
           
**   **   **   **   **   **
  Osiris   Naos statue.( Naophor )Yuni.19dyn.1294-1279 fvt. (2) Konge vist i mumieform. (1) Osiris (3) Osiris, Kistedekoration. (3)
 
 
 
 
 
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s 149-152).
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 144-145).
  • Foto: Erik Christensen. (1) World Museum, Liverpool (2) Metropolitan, New York.(3) Museo Egizio, Torino.
  • http://en.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.4.2