Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
 
  Naos - Naophor.
  Naunet.
  Naunet og Nun.
  Navn,
  Narmer Paletten = Palette.
 
  Nebhet = Nephtys.
  Neheb-Kau.
  Neheb-away = Hathor.
  Nefertum
  Neith.
Nekhbet.
  Nekhen.
  Nekhen - Sjælene fra
  Neper.
  Nephtys.
 
  Ni Buer.
  Nilen.
   
  Nomer.
  Nomeguder.
  Nome Symboler.
   
  Nun.
  Nun og Naunet.
  Nut.
   
  Ni Buer.  
    **
**

 

 
     
     
 
 
   
Navnet: De ni buer (flitsbuer) repræsenterer Ægyptens ni klassiske fjender.  På statuer af kongen ses de ni buer ofte under hans fødder, de er symbol på kongens magt/evne til at træde landets fjender under fode.
  Da ægypterne anså Ægypten for universets centrum, var opfattelsen, at alle der ikke levede under ægyptisk kultur-påvirkning og levede i overens-stemmelse med Maàt, var landets potentielle fjender.
   
Symbol : De ni buer symboliserer Ægyptens ni fjendelande.
 
Indflydelses: I de tidligste tider (forhistoriske) var fjenderne sandsynligvis, krigeriske lokale stammer.
   
Mellemste Rige. Fra Mellemste Rige, hvor ægypterne havde kendskab til den "antikke verden", dele af Europa, Afrika og Mellemøsten, kom de Ni Buer til at repræsenterer bestemte befolknings grupper. Med tiden blev de forbundet med bestemte fremmede lande og deres befolkninger..
   
Nye Rige. De Ni Buer repræsenterede under Amenhotep III fra 18.dynasti følgende lande og folk.
   
 
1. Han-nebu, folk fra det N.Ø lige Middelhav. 5. Ta-Mebu. 9. Mentui nu Setet, asiaterne i Kanaan (Palestina)  
2. Shat, er nubiere fra området ved 3.katarakt.  6. Pedjtiu-Sju, nomader fra den østlige ørken.    
3. Ta-Shema. 7. Te-hennu, Libyere og måske Meshwesh.    
4. Sekhet-iam, et folk fra de vestlige oaser. 8. Iuntiu-seti, måske en nubisk nomadestamme.    
   
  På andre tidspunkter har de Ni Buer haft andre lande, fx. assyrerne og babylonierne indregnet blandt de Ni Buer, så fjenderne kunne man skifte ud, men tallet 9 er forblevet konstant.
   
 
 
 
 
 
Referencer:
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 133).
  • Foto:
  • http://en.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2