Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
 
  Naos - Naophor.
  Naunet.
  Naunet og Nun.
  Navn,
  Narmer Paletten = Palette.
 
  Nebhet = Nephtys.
  Neheb-Kau.
  Neheb-away = Hathor.
  Nefertum
  Neith.
Nekhbet.
  Nekhen.
  Nekhen - Sjælene fra
  Neper.
  Nephtys.
 
  Ni Buer.
  Nilen.
   
  Nomer.
  Nomeguder.
  Nome Symboler.
   
  Nun.
  Nun og Naunet.
  Nut.
   
  Nun.  
    **
**

 
     
  Nun.  
 
 

 

 

Andre navne:

Nu,

 

 

Familie træ.

Thot.

Maát.

Amon.

Amonet.

Heh.

Hehet.

Kek.

Keket.

Nun.

Naunet.

 

Kultcentre :

Hermopolis.

 

 

Fremstilling:

Nun fremstilles som en blå eller grøn-orange mand med skæg og i håret en palme-ribbe, i hånden har han en anden palme-ribbe. Den er symbolet for lang levetid.

 

 

Indflydelses:

Skønt der er mange forskellige skabels-myter, har de alle en ting tilfældes - Nun. De er alle enige om at Nun`s betydning for skabelsen, skønt der er forskellige guder i rollen som den skabende gud f.eks. Atum / Re i Heliopolis, Amun i Hermopolis og guden Ptah i Memphis. og der er enighed om at guden var skabt i ur-oceanet hos Nun.

 

 

 

Ægypterne forestillede sig ur-oceanet som en uendelig flade af stille vand.

 

 

 

Nun beskyttede guderne Shu og Tefnut ved deres fødsel, og holdt de slanger i skak, der repræsenterer de dæmoniske kræfter i Kaos

 

 

Mytiske ref :

I myten om "Da Re blev gammel " og menneskene ikke længere ville adlyde ham sammenkaldte han alle guder og gudinder og spurgte dem hvad han skulle gøre ved menneskene. Nun foreslog at Re skulle fremkalde hans " Øje" så det kan ødelægge menneskene.

 

Re fremkaldte "Øjet " i form af Sakhmet, der drog hærgende gennem Ægypten og dræbte menneskene.

 

 

 

"Efter verden var skabt fortsatte Nun med at være i det skjulte,

 

for en dag at vende tilbage og ødelægge verden,

 

og dermed starte det hele en gang til."

 

 
Nun og Naunet.  
   
Relationer :  Nun og Naunet er et af de fire gudepar i Ottegudekredsen i Hermopolis.
   
Kultcentre :  Hermopolis.
   
Fremstilling: I Hermopolis afbilledes mandlige guder som frøer og kvindelige som slanger.
De fremstilles undertiden som aber der hilser morgensolen.
   
Indflydelses:  De repræsenterer den mandlige og den kvindelige del af " Urhavet ". Som væsner fra verdens begyndelse fik de skikkelser af væsner fra underverdenen.
   
Mytiske ref :  
   
 
 
 
 
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s 175).
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 136).
  • Foto: Erik Christensen.
  • http://en.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2