Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
   
  Ba
  Baal.
  Baalat = Baal.
  Babi = Abe.
  Banebdjet.
  Bastet.
  Bat.
  Bata.
  Bavian = Abe.
   
  Benben.
  Benu fugl.
  Bes.
  Bes Aha
   
  Bucheum.
  Buchis Tyren.
  Buto = Wadjet.
   
 
  Baal.  
    **
**  
     
  Guden Baal (5)
 
     
 
 
 
 
   
Andre navne: Det staves også Baál. Når navnet skrives i hieroglyf benyttede man altid tegnet for Seth.(Sethdyret)
   
Gud for :   Ba´al er den største gud i den Kanaanæiske gudeverden. Han er stormguden, den store krigsgud
   
Relationer : Ba´al blev af ægypterne forbundet med guden Seth, Han blev bragt til Ægypten af Hyksosfolket.
   
Kultcentre : Kulten for Ba´al blev etableret under 18.dynasti i Memphis og under Thutmoses III 1504-1450 fvt. var templet og præsteskabet veletableret i Memphis, der da var landets hovedstad. Under 19.dynasti flyttede kulten med til Ramses II nye by i deltaet, Pi-Ramesses.
   
Fremstilling: Baal var generelt repræsenteret som en strids mand, med hævet hånd i en truende gestus, stående på et dyr, en løve, en tyr eller en hest, et typisk kana'anæer motiver, eller Ba'al-Seth der dræber en slange eller et andet monster. Hans udseende og påklædning er ofte udenlandske, der minder om hans vestlige semitiske oprindelse.
Ba'al-Seth vises til tider med vinger.
   
Indflydelses: Ægypterne tillagde Ba`al de negative virkninger af guden Seth, Han kom til at præsenterer ørkens stegende hede og sandstormenes ødelæggelser, desuden er han herre over himmelen og voldsom storm.
Ramses II Ramses II har i sit forsøg på at opnå militære sejre tilbedt Ba´al. før hans berømte slag mod Hittitterne ved Kadesh i Syrien, tiltog han sig titlerne " Seth stor af styrke" og " Ba´al, tordenens stemme".
   
Mytiske ref : Bibelen der stærkt modsætter sig Ba‘al-kulten. Ifølge bibelske kilder brugte Ba‘al-dyrkere at ofre deres børn til deres gud. Det er uvist i hvilket omfang denne påstand afspejler faktiske forhold og i hvilket omfang, det er en antik smædekampagne.
   
Kileskrift. Kileskrift Tekst fra Ugarit = KTU fra tysk er nummereringen af de enkelte blokke er indeholder tekststykket. Det er udgravet på en række brændte lertavler fra den kanaanæiske bystat Ugarit i det nord østlige hjørne af Middelhavet. 
   
   
Baal-El Epos. Fortællingen om Yam findes i et epos (heltedigt) om ”Gudernes Konge” Baal-El, der opfordre Yam til at bekæmpe Hadad ” Himmelens Baal”.
   
 KTU 1,2 IV . Skabelsen,

”Jeg, mig selv, ”Venlige El” – ”den Nådige”, har taget dig i mine hænder.

  Jeg forkynder dit navn. Yam, er dit navn, dit navn er elsket af ”Venlige El”, Yam."
   
 

” Gå imod mægtige Baal den højeste. Fordi han talte ilde til mig - og fordrive ham fra tronen og hans kongemagt, Fra hvilestedet, fra puden på sædet af hans trone.

  Men hvis da, du ikke drive ham fra hans trone, fra sædet af hans herredømme.
 

Han vil slå dig som ...

 

Han slagter okser og får.

 

Han fælder tyre og opfedede væddere, års kalve, flokke af får, han ofrer børn."

   
 

Mægtige Baal, søn af Dagon, ønskede nu at bestige tronen i gudernes kongerige. Han gjorde kravet gældende mod prins Yam-Nahar, søn af El.

  Men Venlige El, - fader Shunem besluttede at lade sagen falde til fordel for hans søn, han gav kongedømmet til prins Yam. Han gav magt til dommer-Nahar.
   
 

Den frygtindgydende Yam kom til (magten) og regere guderne med en jernnæve. Han fik dem til at arbejde og slid under hans herredømme.

 

De anråbte deres mor, Ashera, ” Havets frue”. De overbeviste hende om, at konfrontere Yam, at blande sig, på deres vegne.

 

Ashera gik til prins Yams bolig. Hun kom for dommer Nahar.

  Hun bad, at han slipper sit greb om guderne, hendes sønner.
  Men Mægtige Yam afslog hendes anmodning.
  Hun tilbød tyrannen tjenester !! .
  Men Kraftfulde Nahars hjerte blev ikke blødgjort.
  endelig tilbød Ashera, som elsker sine børn, sig selv til havguden.
  Hun tilbød sin egen krop til Flodernes herre.
 

Yam-Nahar accepterede dette, og Ashera vendte tilbage til de to floders kilde.

  Hun gik hjem til gården i El.
   
 

Hun kom for det guddommelige Råd, og fortalte om sin plan til guderne, sine børn.

  Baal blev rasende over hendes tale.
  Han blev vred på de guder, der ville tillade sådan en overenskomst. Han ville ikke acceptere at overgive "Den store Ashera" til tyrannen Yam-Nahar.
 

Han svor til guderne, at han ville tilintetgøre prins Yam. Han ville afslutte dommer Nahars tyranni.

   

I KTU 1,2 III, advares Yam.

Baal-Hadad advarer Yam om, at guderne ikke vil tillade ham, at tilrane sig tronen i himlen.
 

" Fra din trones magt du skal drives, fra sædet i dit kongerige smides ud!

 

På dit hoved være Ayamari (??) O Yam, mellem dine skuldre Yagarish (forfølgeren), O Dommer Nahar. Må Horon åbne sig, O Yam, må Horon smadre dit hoved, ”Athtart - guds navn” dit kranium! ”

   
 

Efter en stor krig i himlen, der involverer mange af guderne, er Yam endelig besejret:

   
 

Og våbnet udspringer hånd Baal, ligesom en raptor (fugl) mellem hans fingre. Det rammer kraniet af prins Yam, mellem øjnene på dommer Nahar. Yam kollapser, falder han til jorden; Hans lemmer dirrer, og hans rygrad ryster. Derefter trak Baal, Yam ud, og ville sønderrive ham, han ville gøre en ende på dommer Nahar.

   
  Men Athtart forsvarer Yam, der anerkender ”Gudernes Herre” som konge i himlen.
 

Så taler Yam: "Se, jeg er så godt som død. Sikkert, - Baal nu hersker som konge!

  Baal-Hadad holder en stor fest, men ikke længe efter, kæmper mod Mot (døden) og gennem munden skal han vende ned til sit rige under jorden.
  Men ligesom Yam, af Mot også er besejret.
   
I KTU h I AB III Opstandelse. Herren opstår fra de døde:
 

”For levende, er Mægtige Baal, genoplivet er prinsen, Jordens herre 'El beder til jomfru Anat.". ”Lyt, o Jomfru Anat ! …….

   
 
 
 
 
 
 
Referencer:
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 26).
  • Foto: Erik A. Christensen.
  • http://en.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2