Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
 
  Hap.
  Hap - Mehet.
  Hap - Reset.
  Hapi.
  Harendotes = Horus.
  Harmakhis  = Horus.
  Haroeris  = Horus.
  Harpokrates. = Horus.
  Har-Sopdu.
  Harsiesis. = Horus.
   
  Hathor.
  Hathor - De syv.
  Hathor-søjler.
  Hatmehit.
  Hatmehty = Hatmehit.
  Heh.
  Heh og Heket.
  Heket.
  Heliopolis.
  Herishef.
  Hermopolis.
  Het - Hert = Hathor.
   
  Hjertevejning = Dødebog.
   
  Hor-Pakhered = Horus.
  Horus.
  Horus fra Baki
  Horus Behdety
  Horus fra Behdet
  Horus fra Buhen.
  Horus fra Mesen.
  Horus fra Miam.
   
  Hulebogen.
   
  Hår.
   
  Hapi.  
    **
**

 
     
  Nilguden Hapi. (1)
 
 
   
  Hapi ”floden” var allerede en gammel gud ved begyndelsen af den dynastiske periode ca.3200 fvt.
  Floden der løber op gennem Nildalen har fra de ældste tider været livsnødvendig for befolkningen der boede der. Derfor var ” ankomsten af Hapi”, den årlige oversvømmelse, en af årets vigtigste begivenheder for landet. Den bragte den næringsrige silt, det mudder der blev aflejret over markerne, der var grundlaget for landbrugs-kulturerne langs Nilen. At Hapi bragte den rette mængde vand var altafgørende, for lidt vand ville bringe misvækst og sult, men for meget ville risikere at drukne afgrøderne, og ødelægge bebyggelserne der var opført af soltørrede lersten.
   
Navnet: Gudens navn var oprindeligt  Hep, Hap, Hapi eller Hapy. Det er sandsynligvis et førdynastisk navn for det ægyptiske It.rw der betyder ”flod”. Navnet ”Nilen” kommer fra det græske - Neilos af ”nwy", på ægyptisk der betyder" vand.
Titulatur: Hapi havde flere titler, han blev kaldt "Herre over floden, bringer af vegetation" Når Hapi omtales som "Gud for fisk og fugle i marsken.”  var han forbundet med Deltaet og Hap Mehet. Titlen antyder også, at han har leveret dyrene samtidigt med floden.
   
Symbol: Hans symboler er rindende vand, papyrus og lotusplanter.
   
Gud for:  

Som gud blev Hapi opfattet som en personificering af den gud, der kontrollerede oversvømmelsen og dens omfang. Han var gud for dug.

  Hapi var frugtbarhedsgud, for afhængigt af hvor højt floden steg fra år til år, blev landet omkring gødet med silt, der var vital for afgrødernes vækst.
  Når han fremstår som Hap Mehet eller Hap Reset, optræder han i andre roller, og får han andre opgaver.
 

Hapi er skytsgud for Nomet Kenset. Det inkluderer 1.katarakt og øerne Elephantine, Sahel, Philae og Wepwawet (vejåbneren).   

   
Familie relationer: I Øvreægypten danner han par med Nekhbet, gribbe-gudinden fra Nekhen og han dannede også par med Wadjet, kobra-gudinden fra Nedreægypten.
  Sammen vises de i ægyptisk kunst som " De to fruer ", det kongelige symbol på et forenet Ægypten. Da begge gudinderne, til tider, var forbundne med Isis, blev han forbundet med Osiris.
Relationer til andre guder:  
Naunet og Nun: I Ogdoad´en fra Hermopolis er Hapi inddraget, som den oprindelige gud Naunet. Han danner par med Nun, hun personificerede det kaotiske ur-ocean, og han var hendes mandlige lige. Det var fra ur-oceanet den første urhøj brød frem, og solguden Ra kom frem på skabelsens første dag.
Atum – Ra: Fordi skaberguden Atum eller Ra eller opstod af ur-oceanet Nun, blev Hapi undertiden anset for at være far til Atum, og derfor far til alle livsformer.
Osiris: Osiris var oprindeligt en vand eller flod gud, der bragte frugtbarhed. Hapi blev identificeret med ham som frugtbarhedsgud. Han var også forbundet med Osiris via hans kone Isis.
Isis: Isis blev undertiden anset for at være Hapi`s kvindelige modstykke, eller hans kone. I pyramide teksterne gøres det klart, at mange af de gamle gudinder f.eks. Mut var forbundet med Hapi som aspekter af Isis.
Khnum: Khnum, hans kone Anket og deres datter Satet var vogtere af Nilens kilde.
Aton. Skønt farao Ankhenaton afskaffer guden Amon og hovedparten af de andre guder, går det ikke ud over Hapi, der i stedet beskrives som en inkarnation af Aton.
   
  Han blev også betegnet som "ven af Geb” og af ”Guden Neper” en korn-gud der er søn af gudinden Renenutet.
   
Kultcentre : Der er ikke bygget noget tempel, specielt indviet til Hapi i det gamle Ægypten, men det betyder ikke, at han ikke var højt værdsat af befolkningen. De fleste templer var udsmykket med relieffer og statuer af Hapi.
  Han blev tilbedt i hele landet, men han var især populær omkring 1.katarakt. Under oversvømmelse blev statuer af Hapi båret gennem byer og landsbyer, så folk kunne ære og bede til ham - det var en højtidelig lejlighed, og der blev ofret føde og amuletter på hellige steder ved floden. På Elephantine afholdt præsterne ritualer der skulle sikre, at floden steg til det rette leje, ikke for meget, og ikke for lidt. Her var det officielle nilometer. Et udhugget nilometer målet vandhøjden, der omhyggeligt blev overvåget, og gjorde det muligt at forudsige niveauet af oversvømmelsen.
   
Ikonografi : Han fremstilles i tre former:
Hapi. Når han er afbildet som en enkelt gud (Nilen), vises som en mand med lændeklæde. Hans hud har en symbolsk grøn eller blå farve (vand). Hans bryster er kvindelige, og han har en udspilet mave med fremstående navle, som hos gravide kvinder. De fulde bryster og den store mave symboliserer frugtbarhed og hans evne til at føde landets befolkning, gennem Nilens årlige oversvømmelse. På hovedet bærer han en lang tredelt paryk. Derpå hans krone, en lille flad ”hat” hvorpå der står vandplanter. Og på hagen bærer han det falske kongelige skæg. Han vises ofte med papyrus og lotus i to amfora eller i hænderne. Hapi bliver ofte var afbildet bringende ofringer af mad eller hældene vand fra en amfora, som symbol op oversvømmelsen. Han er blevet afbildet som en flodhest, men det er sjældent.
   
Hap Mehet. Når Hapi i Nedreægypten fremstilles som Hap Mehet, ændres hans egenskaber, og han forbindes nu deltaets frøgudinder og papyrusplanter. Han vises som en mand med Hapi`s statur, På hovedet har samme paryk, men kronen er nu prydet med papyrus. Og på hagen bærer han det falske skæg. Han fremstilles som offerbringer af Amfora med vand, eller som sammenbinder af foreningstegnet.
Hap Reset Når Hapi vises i Øvreægypten kaldes han Hap Reset, også hans egenskaber er andre, og han forbindes nu lotusplanter og krokodiller. Han vises også med Hapi`s statur, men kronen er nu prydet med lotusplanter. Han fremstilles også som offerbringer, med Amfora og som sammenbinder af foreningstegnet.
   
Indflydelses: Hap Mehet og Hap Reset blev afbildet sammen i foreningstegnet, hvor de binder de to symboler, en lotus og en papyrus sammen i en knude, og danner Sema hieroglyffen, tegnet for foreningen af Øver og Nedreægypten. Denne symbolske repræsentation ofte blev skåret på tronens sider, på statuer af siddende konger. Memnon kolossernes troner er dekoreret med foreningstegnet
Mytiske referencer :  
Nilens Kilde: Hvor Nilen kom fra var et mysterium for de gamle ægyptere. Man mente at flodens kilde var i det kaotiske ur-oceanet Nun, og at den efter at være flydt gennem underverdenen og gennem himlen. Derfra flød den til sidst ind i Ægypten, og kom op af jorden mellem bjergene Mu-Hapi og Kher-Hapi ved øerne Elephantine og Philae i 1.katarakt. Guderne fra 1.karatakt, Khnum, Anket og Satet var vogtere af Nilens kilde. Deres opgave var sikre den korrekte mængde silt blev efterladt af vandet Hapi levede i huler under katarakten og de enkelte sten i floden.
   
Pyramideteksterne:

En af de ældste henvisninger til Hapi er i pyramideteksterne i Unas pyramide i Sakkara. Teksterne bønfalder Hapi og Wepwawet sender en god oversvømmelse. Hapi blev også nævnt i teksterne som en destruktiv kraft, men en, der arbejdede for kongen.

   
Hymner: Der findes flere versioner af en hymne til Hapi, de synes alle at være afskrifter af ældre tekster, Disse tekster stammer fra Mellemste Rige ca. 2100 - 1650 fvt. I hymnen udtrykkes glæden over at opleve en "god" årlige oversvømmelse. 
  Ankhenaton inkluderer en hymne en anråbelse til Hapi, om oversvømmelsen, som er afgørende for kongen.
   
   
 
Hymnen til floden. Fra Ankhenaton.  
     

Lysbringer der kommer fra mørket,

Jeg formilder ham, som lever af sandhed,  

Opfeder af hjorder,

Herren af diademet,

 

Mægtigst af alle

Ankhenaton, stor i hans levetid.  
Ingen kan leve uden ham O Hapi, på hvis kommando  

Folk er klædt i linned fra hans marker

Ene og kraftfuld, føder og nærer Ægypten.

 

Du lader al jord drikke uophørligt,

Den afgørende hersker, som skaber mig

 

som du passerer på din vej fra

Gør mig, fremmer mig ...

 

himmelen.

   
   
 
 
             
      Hapi  
**   **   **   **
  Hapi frembærer sit offer; to vandkrukker og lotusblomster. (2) Siddende figur af Hapi. (1) Igen, Hapi frembærer sit offer; to vandkrukker og lotusblomster. (1)
 
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s.94-95).
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s72-74).
  • Foto: Anders C de Voss (2) Hathot Templet, Dendera
  • Foto: Erik Christensen. (1) Kunst Historisches Museum, Wien. 
  • http://www.egyptartslite.com/hapi.htm

  • http://www.egyptianmyths.net/hapi.htm.

  • http://ancientegyptonline.co.uk/hapi.html

  • http://www.touregypt.net/featurestories/hapi.htm //// http://www.per-ankh.co.uk/monuments_of_egypt/gods_and_goddesses/hapi_-_god_of_the_nile_inundation.asp

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2