Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
 
  Hap.
  Hap - Mehet.
  Hap - Reset.
  Hapi.
  Harendotes = Horus.
  Harmakhis  = Horus.
  Haroeris  = Horus.
  Harpokrates. = Horus.
  Har-Sopdu.
  Harsiesis. = Horus.
   
  Hathor.
  Hathor - De syv.
  Hathor-søjler.
  Hatmehit.
  Hatmehty = Hatmehit.
  Heh.
  Heh og Heket.
  Heket.
  Heliopolis.
  Herishef.
  Hermopolis.
  Het - Hert = Hathor.
   
  Hjertevejning = Dødebog.
   
  Hor-Pakhered = Horus.
  Horus.
  Horus fra Baki
  Horus Behdety
  Horus fra Behdet
  Horus fra Buhen.
  Horus fra Mesen.
  Horus fra Miam.
   
  Hulebogen.
   
  Hår.
   

 

 

 

 

 

  Horus.  
    **
**

 
     
  Horus undfangelse.  
  Horus.  
    **
**

 
     
  Falkeguden (1)
 
 
   
 

Horus blev tilbedt over en periode på mindst 3000 år. Fra den førdynastiske periode, hvor han er afbildet på Narmer Paletten, hele vejen frem til den græsk-romerske periode. Han er en af de ældste og mest betydningsfulde guder i den ægyptiske oldtids-religion.

  Gennem historien er opstået mange forskellige former af Horus. Disse forskellige former kan opfattes som forskellige aspekter af den samme guddom, hvor bestemte egenskabers sammenhænge er fremhævet. Hvilket er i fin overensstemmelse med, hvordan de gamle ægyptere så de mange facetter af virkeligheden.
  Alle disse varianter af Horus bliver her beskrevet på samme side, og ikke under de enkeltes navne variationer. 
   
Andre navne: Harendotes, Harmakhis, Haroeris, Harpokrates, Harsiesis, Harsomtus, Horakhte, Re-Horakhte, Horematawy, Horus fra Baki, Horus Behdety, Horus fra Behdet, Horus fra Buhen. Horus fra Mesen. Horus fra Miam.
   
   
Familie træ i Ennead.
Han er søn af Isis og Osiris og barnebarn af Nut og Geb og kommer frem i forbindelse med 9 gudekredsen i Heliopolis
 
Atum / Ra  (skaber)
Shu  (luft-tomhed) Tefnut  (Luft-fugt)
Geb (jorden) Nut (himmelen)
Isis Osiris Nephtys Seth
Horus. Anubis.
   
   
Kultcenter : Horus dyrkelsen var en universal kult i Ægypten fra ca. 3000 fvt. til ca. 400 evt. Men de store kultcentre var i Edfu, Behdet, Hierakonpolis og Buhen og Aniba i Nubien.
  De, blandt de gamle ægyptere, der tilbad aspekter af Horus, kan inddeles i to grupper, sol-dyrkere eller Osiris-dyrkere, samtidigt blev Farao af befolkningen betragtet som Horus, søn af Osiris (2*)
   
Ikonografi: Der er talrige statuer og billeder af Isis siddende med den unge Horus på skødet. Ofte er der billeder af en dronningemoder og den nuværende Farao blev fremstillet på samme måde.
 
Indflydelses: Forsøg på at løse teologiske konflikter mellem forskellige guder i forskellige dele af Egypten resulterede i mindst 15 forskellige former af Horus.
   
Mytiske ref :  
Horus undfangelse. Isis bliver svanger med Horus ved hjælp af magi og skrivernes gud Thoth, og hendes søster Nephtys,
  "Da Isis havde fået samlet alle stykkerne, lykkedes det hende med hjælp af sin søster Nephtys og den lærde gud Thoth at bringe Osiris tilbage til livet" .
  Isis forvandlede sig til en glente, der dalene ned over Osiris mumie, og blev besvangret.
   
  Da Horus var barn var han skjult for Seth, i sivskovene på den flydende ø Chemmis nær Buto i Nildeltaet, for at han ikke skulle slå Osiris søn ihjel. Det var Isis håb, at han måske en dag som voksen vil hævne mordet på Osiris.
   
   
   
  Horus har mange forskellige navne og titler, her følger de vigtigste former af Horus:
Horus den ældste.  
Familie træ.
Horus "den ældre" (heru-ur) havde mange koner og børn, og hans fire sønner siges at være født af gudinden Isis.
De fire kendes som: Duamutef, Imsety, Hapy og Qebehsenuef,
Horus  "den ældre" Isis.
Qebehsenuef Imsety. Hapy Duamutef.
   
   
Harendotes.  
 

Harendotes fremkommer i den ægyptiske gudeverden i mellemste Rige, hvor han optræder i pyramideteksterne. Han fremstår her som et meget krigerisk aspekt af den unge Horus.

Navnet.

Som hans navn fortæller, er Harendotes beskytter af hans far Osiris og af kongen. Harendotes er det græske navn for den Horus, som ægypterne kaldte Hor-nedi-itef - "Horus, der beskytter sin far", det refererer til Horus, her benytter Hor-nedi-itef navnet, da han sejrer over Seth i slaget ved Edfu (Osiris Myten), og hans tilbageerobring af Osiris jordiske trone og beskyttelsen af Osiris.

Ikonografi. Han fremstilles som en mand med falkehoved og på hovedet den dobbelte krone. I hænderne bærer han Was-scepteret og et Ankh tegn.
Indflydelse.

Harendotes deltager aktivt i begravelser, og personificerer arvingen. Han betragtes som arketypen på den kongelige tronfølger, der garanterer hans fars (Osiris) genopstandelse. I sin rolle som Osiris vogter, beskytter han ham mod alle typer angreb. Men Harendotes beskytter ikke kun Osiris, men også de døde, omgiver sig med hans billeder, på væggene i deres kister.

Kultcenter :

Oprindelig blev Harendotes opfattet som solgud fra Nekhen (Hierakonpolis), hvor der var en kult for ham. Her blev han tilbedt som Horus den Ældste, der sammen med Isis, var forældre til og beskyttere af de 4 Horus sønner.

  Han blev senere tilbedt i både Djebout / Pe /Per Wadjet (Buto) i Deltaet, og Sekhem / Chem (Letopolis Magna) 13 km NW for Cairo.
 

I Abydos var han lokal gud. Her var en stor kult for Harendotes, da han indgik i byens Ennead.

 

I den græsk-romerske periode blev han også tilbedt i Philae Templet, syd for Aswan.

   
   
Harmakhis.  
Navnet.

Variationer over hans navns stavemåder: Harmakhis (dk) Harmachis (Gr./En.) Harmachus (Lat.)  Hans ægyptiske navn oversættes til ”Horus i Horisonten” og referer til to horisonter, solopgangen og dag solen som Heru-Khuti (Harmakhis-Khepri-Ra-Atum), eller solnedgang og natte solen som Heru-em-Akhet (Hor-em-Akheti-Ra-Atum).

Ikonografi.

Fremstillingerne af Harmakhis varierer. Han afbildes blandt andet som en mand med falkehoved der bærer forskellige kroner. Undertiden vises han med en løvekrop og enten med falke eller vædderhoved. Den mest berømte fremstilling af ham, er som den store Sfinks i Giza.

Indflydelse.  
Kultcenter :  
   
Haroeris.  
  Haroeriser der græske navn for " Horus, Søn af Re", denne titel var givet til Horus når han blev tilbedt i Sobek templet i Kom Ombo.
Kultcenter :  
   
Harpokrates.  
  Harpokrates er Græsk oversættelse af " hor-pa-khered" - " Horus, det spæde barn ", blev fremstillet som et barn, der sidder på sin mors skød. Han bliver afbilledet enten som et barn sutter på sin tommelfinger og holder Ankh i den anden hånd og håret er flettet med barnelok, symbolet for ungdom. Eller han sidder på skødet af og bliver ammet af gudinden Isis
   
   
Harsiesis.  
  Harsiesis -  "Horus, søn af Isis". - Den Horus som blev avlet af Isis på magisk vis efter mordet på hans far, Osiris.
  Når han er søn af Isis, er han er Osiris tilhænger, ellers er han direkte søn af solen.
Familie træ.
Familie træ. for triaden fra Mendes.
 
Banebdjet. Hatmehit.
Harsiesis
Ikonografi. På hovedet bærer han dobbel kronen (foreningen af øvre og nedreægypten) og uræus-slangen.
   
Indflydelse.  I sentiden blev han beskytter af den nyfødte søn.
   
   
Harsomtus.  
  Harsomtus er " Horus, foreneren" - "hor-manu" , navnet kommer fra Pyramide Teksterne. Har-manu er vogter af foreningen af Øvre og Nedreægypten.
Familie træ.
Under den Ptolemæiske periode 332 - 30 fvt., blev Harsomtus anset for søn af Horus den Ældre og Hathor. og var en del af triaden i templet i Edfu.
Horus  "den ældre" Hathor.
Harsomtus
   
Kultcenter :  Under den Ptolemæiske periode templet i Edfu.
   
   
Horakthe.  
  Horakthe er "Horus i horisonten", navnet referer til hans tilsynekomst på himmelen hver morgen, og hans kamp, og sejer, for at genvinde herre-dømmet over dagen, for om aftenen at gå ned i de vestlige siv-marker.
   
   
Re-Horakhte.  
  Re-Horakhte er navnet han blev givet af præsterne i kulten i Heliopolis, når han blev tilbedt som søn af solguden Re. Som Solens Horus blev kaldt søn af Atum, eller Re eller Geb og Nut forskelligt.
   
   
Horematawy  
  Horematawy er " Horus, der forener de to lande". Han er ifølge mytologien søn af Hathor
   
   
Horus fra Baki.  
  Denne Horus var vogter af fortet i Quban i Nubien. der var opsamlingssted for guld fra Nubien. der var på vej til Faros skatkammer.
   
   
Horus Behdety.  
  Horus Behdety, Horus fra Behdet, er " Horus den ældste", der blev oprindeligt dyrket i det vestlige Delta på Behdet. Horus fra Behdet, er titlen for Horus når han hersker over det nordlige marskområde i Deltaet - Behdet. Navnet henviser til hans tidligste barndom, hvor Isis gemte ham i marsken for Guden Seth.
  Behdety var en form af Horus, der blev født i den Heliopolianske 9 gudekreds, og derfor endnu ikke identificeret med Re. Han var en forkæmper for Re under hans jordiske kongerige og modstander af Seth. Når han vises som en mand med falkehoved, bære han den dobbelte krone og en stav med falkehoved , der var de våben han besejrede Seth med under kampen om tronen efter Osiris.
   
   
Horus fra Buhen.  
   I Nye Rige 1550 - 1069 fvt. blev der  ved anden katarakt opført et tempel der var indviet til Horus fra Buhen.
   
   
Horus fra Mesen.  
  Horus fra Mesen var en af de mange titler Horus havde i tempel i Edfu, der var indviet til ham.
  Horus fra Mesen henviser til beretningen om Horus der besejre Seth, der har forvandlet sig til en flodhest. Denne beretning, af det hellige drama er udhugget i væggene omkring templet, og der, tilbedt ved en årlig festival.
   
   
Horus fra Miam:  
  - det første tempel til Horus blev bygget i den nubiske by Aniba allerede under Mellemste Rige 2055 - 1650 fvt. Horus blev her forbundet med den lokale kult for guden Miam og kendt i Nubien som Horus fra Miam, han ser besejrede hans onde onkel Seth.
   
   
   
Nephtys. Nephtys er oprindelig mor til Horus (den ældre), denne rolle overtages senere af Isis.
   
Isis. Isis bliver ofte afbilledet med kohorn med en solskive imellem, især når man har ønsket hun fremstår som mor til Horus. Som mor til Horus blev Dronninge-moderen identificeret med hende, da hun var mor til farao " Den levende Horus."
   
  Han blev normalt vist som en vinget solskive, eller i krig, som en falk der svæver over farao under slaget.
   
  Fra Ptolemæisk tid 332 - 30 fvt. blev den vingede solskive vist overalt i arkitekturen, og mistede derved sin rituelle værdi.
   
   
Kampen mellem Horus og Seth. Da han hørte dette vidste Osiris, at tiden var inde for Horus at erklære krig mod Seth, og bød ham at samle en stor hær og sejler op af Nilen   for at angribe ham i ørkenen mod syd. Horus samlede hans styrker og forberedte sig på til at indlede krigen.
  Og Re selv, den skinnende far til guderne, kom til hans hjælp i hans eget guddommelige båd, der sejler over himmelen og gennem farerne i underverden. Før de satte sejl trak Re Horus til side for at stirre ind i hans blå øjne, for uanset hvem der ser i dem, guder eller mænd, ser fremtiden afspejlet der.
  Men Seth så på, og han tog form af et sort vildsvin - sort som en tordensky, skræmmende at se på, med  stødtænder som kunne fremkalde rædsel i tapreste hjerte.
  I mellemtiden sagde Re til Horus: "Lad mig stirre ind i dine øjne, og se, hvad der vil komme ud af denne krig."
  Han stirrede ind i Horus øjne  og deres farver var den som ´det store grønne` når sommerhimmelen bliver det dybeste blå. " Mens han stirrede passerede det sorte svin forbi og distraheret ham, så han udbrød, "Se lige her! Aldrig har jeg set så stort og skræmmende et svin."
  Og Horus kiggede, men han vidste ikke, at det var Seth, men troede, det var et vildsvin der kom ud af et krat i nord og han ikke var klar med en amulet eller et magisk ord for at beskytte sig mod fjenden. Da sendte Seth en ånde af ild mod Horus øjne, og Horus skreg af smerte og stort raseri. Han vidste nu, at det var Seth,men Seth var forsvundet øjeblikkeligt og kunne ikke fanges.
  Re fik Horus bragt til et mørkt rum, og det varede ikke længe før hans øjne kunne se igen, så klart som før.  
  Da han var helet var Re vendt tilbage til himlen, men Horus var fyldt med glæde, han kunne se igen, og da han satte op ad Nilen i spidsen for sin hær, delte landet på begge sider hans glæde og blomstrede i foråret.
  Der var mange slag i denne krig, men den sidste og største var i Edfu, hvor det store tempel for Horus står den dag i dag til minde om det.
   
Slaget mellem Seth og Horus hære mødte hinanden blandt øerne og vandfaldene ved første katarakt.
Horus og Seth. I form af en rød flodhest af gigantisk størrelse, sprang Seth op på øen Elephantine og udstødte en stor forbandelse over Horus og over Isis,  "Lad der komme en rasende storm og en mægtig oversvømmelse over mine fjender!" udbrød han, og hans stemme var ligesom torden  der rullende over himlen fra syd mod nord.
  Straks brød en storm løs over bådene med Horus og hans hær, vinden rasede og vandet blev presset op i store bølger. Men Horus holdt kursen, hans egen båd glimtede gennem mørket, og dets bov skinnede som et glimt af solen. Ved Edfu vendt Seth rundt og gjorde front mod forfølgerne skrævende over Nilen, så enorm en rød flodhest var han. Men Horus tog skikkelse af en smuk ung mand, tolv fod høj. I hans hånd holdt han en harpun, tredive fod lang med en klinge seks fod bred på det bredeste sted.
  Seth åbnede sine mægtige kæber for at ødelægge Horus og hans tilhængere, når stormen slog deres både til vrag. Men Horus kastede harpunen, og den ramte dybt ind i hovedet på den røde flodhest, dybt ind i hans hjerne. 
  Det ene stød dræbte Seth ´den store onde´, fjende af Osiris og guder - og den røde flodhest sank død om på Nilens bred i Edfu.
  Stormen gik over, floden sank og himlen var klar og blå igen.
   
   
Myter : Myter hvor horus optræder: Myten om Isis og de syv skorpioner. - åbner i nyt vindue.og om Isis og Osiris
Siden er under
Ombygning
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Harendotes.  
    **
**

 
     
  Hor-nedi-itef.  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Harmakhis.  
    **
**

 
     
  Heru-Khuti  
 
 
  Horus.  
    **
**

 
     
     
   
 
  Horus.  
    **
**

 
     
     
   
   
   
 
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s 103-106).
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 85-87).
  • Foto: Erik Christensen.
  • http://en.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2014 Version 7.5.2.2