Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
 
  Sa.
  Sa, Sa el Hagar.= Xois.
  Sais, Sakha = Xois.
  Sakhmet.
  Saosis = Iusaaset.
  Sarkofag.
  Satis.
 
  Scepter.
   
  Sekhem = Scepter.
  Selket.
  Serapenum Alexandria.
  Serapenum Sakkara.
  Serapis.
Seshat.
  Seth.
   
  Shay.
  Shehbui. = Dedun.
  Shesmu.
  Shu.
   
  Sistrum.
   
  Skabelsmyter.
  Skarabæ Bille.
  Skarabæ  Religiøst.
  Skorpion .
  Skorpion-gudinde.
   
  Sobek.
  Sokar.
  Sopdu.
   
  Svin.
 
  Sycamorefigen træ.
   
  Sønner af Horus.
   
  Skabelsmyter.  
    **
**

 

 
     
     
 
 

 

 

 

I Ægypten har der tilbage fra Gamle Rige været flere skabelsmyter, tre forskellige myter opstod tre forskellige steder i landet, i Heliopolis, Hermopolis og i Memphis. I hver af disse byer skabte præsterne skabelsmyter der passede til de lokale guder. Disse myter var de mest kendte, men ikke de eneste. Fra begyndelsen af 18.dynasti kommer præsterne for Amon-Ra i Theben med kampen om at eje den universelle guddom.

 

Et gennemgående træk ved myterne er at de forsøger at formulerer svarene på tilværelsens opståen og mening. I Ogdoad´en er spørgsmålet, "Hvordan kunne noget opstå af ingenting?”. Og Ennead´en der beskæftiger sig med spørgsmålet: "Hvordan bliver man mange"

 

 

Heliopolis.

Heliopolis havde en skabelsesberetning, Ennead´en, der beskæftiger sig med spørgsmålet: "Hvordan bliver man mange"

 

I myten rejste der sig en høj fra urhavet, Nun eller Kaos. På højen var Atum / Re der opstår spontant fra urhavets kaos og på magisk vis, befrugter sig selv. Han skabte guden Shu (luft) og gudinden Tefnut (fugtighed) Dette gudepar blev forældre til jordguden Geb og himmelgudinden Nut. Shu adskilte himmel og jord ved at løfte Nut. Geb og Nut fik børnene Osiris, Seth, Isis og Nephtys.

 

 

Hermopolis.

I Hermopolis fremstillede præsterne myten om Ogdoad´en, eller de otte. I denne myte er hoved spørgsmålet,

  "Hvordan kunne noget opstå af ingenting?”

 

Myten bygger på fire oprindelige gudepar. Der var oprindeligt en koncentreret, skabende energi, her vistes de første urkræfter frem som frøer eller slanger, der senere udviklede sig til guderne og deres symboler. Nun og Nunet blev vand, Hek og Heket blev rummet, Kek og Keket blev mørket, og Amun og Amunet blev det skjulte.

 

 

 

Hermopolis havde to traditioner. Den ene fortæller om en høj der rejser sig af urhavet. På urhøjen var der et æg, der åbnede sig og ud kom solen, der straks steg op på himmelen.

 

Den anden omfatter også urhavet, men denne gang flød der en lotusknop op på overfladen, og da den åbnede sig afslørede den solen, der sad som et nyfødt barn i lotusblomsten, og hans livgivende stråler oplyste verden.

 

 

Memphis.

Fra Memphis kom to fremstilling af skabelsen. Den ene baseret på den ideen, at det sagte ord var den skabende kræft.

  Skaberguden Ptah fik ideen til skabelsen i sit hjerte, skabte alt ved at udtale dets navn.

 

En anden tradition går på at Ptah, med hænderne, formede verdens æg på en drejeskive, på samme måde som guden Khnum på Elephantine skaber barnet på sin drejeskive.

 

Disse kendes som den Memphitiske Teologi.

 

 

Første Katarakt.

Andre skabelsesmyter opstod i de sydlige religiøse centre.

  De var inspireret af de lokale kulter i Esna, Edfu og på Philae, de var alle til dels baseret på skabelsmyterne fra Gamle Rige.

 

 

 
 
 
 
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s 175).
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s 46).
  • Foto: Erik Christensen.
  • http://en.wikipedia.org/wiki

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2