Retur til guder og Symboler.Retur til Index

 

Ægyptiske Guder og Symboler i Oldtiden

 
 
 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
   
  Aah.
  Aah-Djuthy.
  Aah-Osiris.
   
  Ab, Abet, Abtet = Iabet.
  Abe.
  Abtu og Ant.
  Abydos.
 
  Aesculapius.
 
  Af.
  Af-Osiris.
   
  Akacie træ.
  Aken.
  Aker. 
  Akerui = Aker. 
  Akh.
  Akhet = Aker.
   
  Alder.
   
  Amduat.
  Ament.
  Amentet = Ament.
  Ameshet, = Imsety.
  Am-heh.
  Ammit.
  Amon.
  Amon - Kamutef.
  Amon - Min.
  Amon-Min-Kamutef.
  Amon - Ra.
  Amon - Zeus.
  Amon  og Amonet.
  Amonet.
  Amset = Imsety.
  Amulet.
   
  Anat.
  Anant = Anat.
  Anath = Astarte.
  Andjety. eller Anedjti.
  Andjety-Osiris = Andjety.
  Anezti = Andjety.
  Anhur = Onuris.
  Anhur-Shu = Onuris.
  Anit = Anat.
  Anka = Anket.
  Anket.
  Ankh.
  Annu. = Ra.
  Anpu = Anubis.
  Anqet = Anket.
  Anti, Antit = Anat.
  Anubis.
  Anuke.
  Anuket, Anukis, Anoukis  = Anket.
   
  Apep = Apophis.
  Apis,
  Apollinopolis Magna = Edfu.
  Apophis.
   
  Ares = Onouris.
  Arihesnefer = Arsenupis.
  Arsaphes.= Herishef.
  Arsenupis.
   
  Asat-Hap.= Serapis.
  Asherah, Ashtoret = Astarte.
  Askiepios. = Aesculapius.
  Astarte.
   
  Astronomi.
  Atef-kronen. = Krone.
  Atet-båden = Nut.
  Aton.
  Attoret = Astarte.
  Atum. 
  Atum-Ra.
  Avaris.
 
  Amon.  
    **
**  
     
  Amon-Ra (2)
 
 
 
 
 
 
Fra frugtbarhedsgud til Zeus-Amon
 
Fra begyndelsen blev Amon tilbedt som en gud for agerbrug, der sikrede en god høst og husdyrenes formering. Men med tiden udviklede han sig fra at være en mindre lokal gud, til den største af alle guderne i det ægyptiske pantheon.
Amon er nævnt i Pyramide Teksterne (nr 446) og det tidligst kendte tempel for han blev bygget under 11 dynasti i byen Waset (det grækerne senere kaldte Theben).
I det gamle Ægypten fulgtes religion og politik, hånd i hånd, så da de Thebanske prinser fra syd, besejrede fyrsterne mod nord, forenede de landet og grundlagde 12 dynasti 1985-1795 fvt.
De magtfulde regenter i Theben, ofrede Amun megen opmærksomhed, som tak for hans guddommelige hjælp, tog de hans navn ind i deres eget, som for eksempel Amenemhet I, det blev derefter et ofte benyttet kongenavn i 11 dynasti.  
Efterhånden blev Amon kulten så rig og magtfuld at Waset blev kaldt Amons by.
 
Under tiden i Nye Rige 1550-1069 fvt var Ægypten på det højeste af deres "guld-alder", blev Waset hovedstad, og var samtidigt landets religiøse centrum.
Dyrkelsen af Amon fortsatte i gennem Sentiden, og får specielt under 25 dynasti en opblomstring.
Amons betydning som gud holdt langt ind i den græske og romerske periode, blev flere templer blev dedikeret til ham, og han blev tilbedt som Zeus-Amon.
 
Amon - Ogdoaden Ogdoade betyder en gruppe eller familie af otte guder eller en "Otte-gudekreds".
  Den kendteste af de ægyptiske ottegudekredse  er " Ogdoaden i  Hermopolis" gruppen består af fire gudepar, en mandlig og en kvindelig repræsentant for Urhavet,  rummets uendelighed, mørket og usynlighed.
Familie træ.
 
Thot Maát
Amon Amonet Heh Hehet Kek Keket Nun Naunet
 
De fire gudepar er Nun og Naunet (ur-oceanet), Heh og Hehet (rummets uendelighed), Kek og Keket (mørket) og Amon og Amaunet (usynligheden).
Som væsner fra verdens begyndelse fik de skikkelser af væsner fra underverdenen. mandlige guder afbilledes som frøer og kvindelige som slanger.
 
Der findes ikke nogen anden mytologisk sammenhæng der forklare disse par af kræfter, og kun Amon vedblev at eksistere. Hans ægtefælle Amaunet smeltede sammen med Mut.
Ifølge præsterne i Theben var Amun den kreative handling der førte til Ogdoaden, og hele den Heliopolianske mytologi.
 
Amon i Waset
I den Thebanske religiøse opfattelse er Amon den store skabergud, der eksisterede før alt andet, også guderne i Ogdoaden, På den måde bliver Amon, "ham der skabte sig selv" og Theben er derfor kult-stedet, der via sin skabels-myte, hæver sig over alle andre kult-steder.
I stedet for, kun at være en, af de elementære kræfter som i Ogdoade i Hermopolis. I Theben forandre Amun sig, fra skabende gud til Ur-skaber Gud, der var over alt, både før og efter skabelsen. Før noget andet eksisterede, var vejret var urkraften eller den fysisk materie.
Så samtidigt med at Amon var en del af Ogdoade, var han også skaberen af den.
 
 
Amon.  
 
 
Navnet. En mulighed for oprindelsen på hans navn, er et gammelt Libysk ord Aman , der betyder vand .    
   
Symbol. Vædderen og gåsen.
   
Gud for . Amon - er som gud legemliggørelsen af luft og vind.
   
Relationer. Han har gudinden Mut til hustru, og deres søn er måneguden Khonsu. De udgør triaden i Theben.
   
Kultcentre. Fra 11 - 12 Dynasti blev han dyrket i Karnak Templet som hovedgud, der blev opført store templer til hans ære. Under 12 dynasti begyndte også byggeriet af Luxor templet, " Det sydlige Harim" Et tempel han delte med hustruen Mut og sønnen Khonsu. Begge disse byggerier fortsætter i Nye Rige 18 og 19 dynasti bliver først afsluttet af romerne efter år 0.
   
Ikonografi. / Fremstilling. Han fremstilles som en mand med der står eller sidder på en trone, hans hud er ofte blå, måske symbol for vand, På hovedet bærer han en flad krone, med en solskive og to høje strudsefjer, i hænderne har han et Ankh-tegn og en regentstav. (Was-scepter).
 
Indflydelse: Han optræder hele vejen gennem mellemste og nye rige helt ind i Sentiden. Så han er en mægtig gud gennem alle tider.
   
I Myterne.  
   
 
 
 
 
 
Amon-Min  
   
  Kamutef  er navnet der benyttes når guderne Amon og Min dyrkes samtidigt som frugtbarhedsgud.  
   
Andre navne. Amon-Min-Kamutef.
Amon-Min-Kamutef. Amon-Min-Kamutef. opstår når der sker en sammensmeltning af alle former af Amun og Min. 
Symbol. Vædderen og gåsen.
   
Gud for . Frugtbarhedsgud, Amon - Kamutef er Ur-skabergud og verdens skaber ved egen kraft.
   
Relationer. Amon-Ra
   
Kultcentre. Hermopolis
   
Ikonografi. / Fremstilling. I Kamutef er indbygget paradokset omkring at være " sin moders tyr " at være sin egen befrugter. "at være før sin egen moder" dette fremstilles i religiøse scener i templerne i Karnak og Luxor.
Han fremstilles fra 12 dynasti som en mand med vædder-hoved, og i hænderne et Was-scepter og Ankh-tegnet
   
Indflydelse: Det viser også betydningen af den seksuelle energiske tyr, som var et meget vigtigt symbol på styrke og energi, og forbundet med  kongen.
  Især under det 18. dynasti blev denne form for Amon var forbundet med Min, og derved blive til Amon-Min-Kamutef."         
I Myterne.  
   
 
 
 
 
 
Amon-Kem-Atef.  
   
Oprindelse. Under 18 dynasti blev templet i Karnak, af præsterne i Theben, udråbt til at være det sted på Ur-højen, hvor Amon skabte verdens begyndelse, og dermed placerer Theben som den vigtigste by i alle, og kilden til oprindelsen af universet.
   
  Den gamle form for Amon-Kem-Atef, "Den, som har afsluttet sin gerning", bør ikke forveksles med Amon-Kamutef. Her beskrives Amun som en urguddommen, der kom til, før de andre guder i Ogdoaden,  og sandsynligvis refererer det til slangen afstøder sin ham og begynde en ny cyklus af livet.
   
I Myterne. I en gammel tekst, det siges, "Tre er alle guder: Amon, Re og Ptah, der er ingen som dem.
   
 
 
 
 
 
Amon - Ra.  
Andre navne.  "Nesu Netjeru " " Gudernes Konge" 
   
Symbol. Vædderen og gåsen.
   
Gud for . Amon - Re er Solgud
Relationer.  
Kultcentre.  Hermopolis, Karnak
Ikonografi.  
 
Indflydelse: I begyndelsen af Mellemste Rige foregik der i Heliopolis en sammensmeltning af guderne Re og Amun fra Karnak. Han havde titlen " Herre af de to troner, over de to lande Øvre og Nedre-ægypten." Hans anseelse voksede, og under 11 dynasti blev han importeret Theben, her voksede hans betydning hurtigt og han overtog rollen fra Monthu, den gamle lokale krigsgud.
  Under Nye Rige blev det i den Thebanske teologi fastholdt at Amun skabte Ur-højen, og at alle andre guder var Manifestationer af Amun. Derfor var han også solguden der " når han stiger som Horakhte " Der er mange henvisninger om ham som Amon-Re.
  Mange konger tilføjet navnet Meryamun (elskede Amun) til deres kongelige titulatur at knytte sig til kongedømmet ved Amun at være den guddommelige fader af regenten."
   
I Myterne.  I en indskrift i det Hvide Kapel, kalder Sesostris I ham for "gudernes Konge". Det var første gang denne titel blev benyttet.
  Det var fra Nun - Urhavet, at Amon-Re, en af de guder der blev fremherskende i mellemste rige, skabt sig selv, for at stige op på det første stykke jord - den oprindelig Urhøj (Benben), ud af åkande (Lotus) blomstre, født af verdens æg , som en bnw-fugl som derefter landede på Urhøjen.
   
   
 
 
 
 
 
Amon-Zeus  
 
I Sentiden blev der bygget templer for Amon syd for første katarakt, hvor han blev tilbedt, dette var med til at stabiliserer handelsforbindelserne til Nubien, og dermed sikre guld-transporterne tilbage til faraos skatkammer.
Troen på Amon fik et stærkt fodfæste i Nubien, og da de ægyptiske herskere mistede kontrollen over landet, fortsatte man med at tilbede ham, under 25 dynasti blussede Amondyrkelsen op igen
Amons betydning som gud holdt langt ind i den græske og romerske periode, blev flere templer blev dedikeret til ham, og han blev tilbedt som Zeus-Amon
 
 
 
 
 
     
 
             
           
**            
  Ramses II ofre til Amon, Mut og Khonsu (1)        
 
 
 
 
 
     
 
***   **   **   **   **   **   **
             
                         
  Amon 1332-1305 fvt.Diorit, H.40 cm .ÆIN35 (1) Amon 1332-1305 fvt.Diorit, H.40 cm .ÆIN35 (1) Amon 1332-1305 fvt.Diorit, H.40 cm .ÆIN35 (1) Amon 1332-1305 fvt.Diorit, H.40 cm .ÆIN35 (1) Amon 1346 - 1337 fvt.     ÆIN 1285 (1) mon 1346 - 1337 fvt.     ÆIN 1285 (1)
 
 
 
Referencer:
  • Manfred Lurker : Ægyptiske Guder og Symboler. (s 59-60), (s 148)
  • Otto Kofoed-Petersen " Ægyptens Guder " København 1946.
  • Richard H. Wilkinson: The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. (s 92), (s 93-94),
  • Pat Remler : Egyptian Mythology A To Z . 3 Edition. (s13-14), (s 140) (s 13), (s 14), (s 13)
  • Foto : Egyptolog.dk (1- Erik Christensen,), (2- Jesper Elsgaard), (3-Anders C. de Voss)
  • Wikipedia, the free Encyclopedia

Retur til guder og Symboler.Retur til Index

©Egyptolog.dk/ Erik Christensen 2008 - 2013 Version 7.5.2