Om Ægypten i Oldtiden.

Translate this page with Google

 

 

Other Translations Click Here  

 
 
    **
**

 
    (1)

Om mig og Egyptolog.dk

 
 Hvorfor en hjemmeside mere om Ægypten, det er ikke af mangel på danske sider, men for på et jævnt dansk at prøve at fortælle om en meget spændene og veldokumenteret periode i mellem-østens historie fra ca. 3500 fvt. til Ægyptens indlemmelsen i Romerriget i år 30 fvt.
 
Der er så mange forskellige tilgange til ægyptologien, og min nysgerrighed er stor, så for at få et overblik, er emnerne opdelt i følgende grupper :
 
Kronologier - Biografier, Ægyptiske Guder, Myter og Fortællinger.
Arkæologiske seværdigheder - Pyramider, templer og grave.

Ægyptiske Museer og samlinger.

 
 
   
  Myter og fortællinger.
  Myter om solguden Re.
  Myten om  " Isis og Osiris "
  Myter om  Isis.
  Verdenshistoriens første dokumenterede Strejke
  "Wenamon´s rejse til Byblos"
  Historien om "Thots Bog."
  Historien om Sinuhe.
   
  Pyramider:
  Djedefre´s Pyramide - Abu Roush/Abu Rowash
  Giza plateauet
  Kheops pyramide -  Giza.
  Khefren`s pyramide - Giza.
  Menekaure´s pyramide Giza.
  Djoser`s trinpyramide - Sakkara
  Unas Pyramide - Sakkara
  Teti`s pyramide - Sakkara
  Userkaf`s Pyramide - Sakkara
  Sneferu`s knækkede pyramide - Dashur
  Sneferu`s Røde pyramide - Dashur
  Amenemhet III         "den Sorte pyramide"- Dashur
   
  Sfinksen. - Giza
   
  Templer.
  Seti I Tempel - Abydos
  Kongelisten - Abydos
  Osirion  - Abydos
  Hathor Tempel - Dendera.
  Medamud Tempel.
  Amons Tempel-kompleks  Karnak.
  Mutś Tempelkompleks
  Sfinks Alleen Processionsvejen Karnak - Luxor
  Luxor Tempel.
  Det ptolemæiske tempel - Deir el Medina
  Seshmetet´s Tempel Thoths kapel Wadi Hillal
  Hathor og Nekhbet Kapel - Wadi Hillal
  Monthu templet - Armant
  Monthu tempel -        El Tod.
  Esna tempel
  Edfu tempel
  Kom Ombo tempel
  Elephantine.
  Philae tempel.
  Abu Simbel Templer.
   
  Mindetempler
  Amenhotep III´s Memnon Kolosser.
  Medinet Habu
  Rameseum
  Deir el Bahari
  Seti I Daltempel
   
  Nekropoler og enkelt-grave.
  Sakkara:
  Serapeum
  Horemhebs grav
   
  Vestbredden:
  Kongernes Dal
  Dronningernes Dal
   
  Deir el Medina
   
  Iri Nufer - TT 290
   
  Dra Abu el Naga
  Shuroy TT 13
  Roy TT 255.
   
 

Sheikh Abd el Qurna

  Khonsu  TT 31.
  Userhet TT 51.
   
  Saff el Dawaba - Qurna
   
  El Kab Klippegrave
  Setau EK4.
  Ranni Renni EK 7
   
  Qubbet el Hawa - "Vindens kuppel"- Aswan.
Herkhuef QH 34.11
  Mekhu og Sabini.    QH 25-QH 26
  Serenput I QH 36.
  Serenput II QH 31
   
  Dagligliv.
  Deir el Medina - Gravarbejdernes landsby
   
  Rejser og transport - I det gamle Ægypten
   
  Aswan Stenbrud - det nordlige stenbrud
   
  Grafittti
  Grafitti i Wadi Hilal 
   
   
  Opdagelsrejsende Ægyptologer og Kunstnere 1750-1900
   
   
  Ægyptiske Museer og Samlinger.
   
  Danmark.
  Ny Carlsberg Glyptotek  København
  Nationalmuseet - København
  Ægypten.
  Carter House Museum, Quarna.
  The Boat Pits and Museum - Giza.
  Memphis Museum, Memphis,
  Egyptian Museum - Cairo.
  England
  Petrie Museum, London
  British Museum, London.
  Manchester Museum.
  Boltol Museum - Bolton
  World Museum - Liverpool.
  Holland.
  Reichmuseum Ostrade - Leiden.
  Italien.
  Museo Egizio, Turino
  Sverige.
  Meddelhavsmuset - Stockholm
  Tyskland.
  Neues Museum, Berlin
  Liebieghaus Skulpturen Sammlung, Frankfurt.
  Ungarn.
  Museum of Fine Arts Budapest.
  USA.
  Museum of Art - Boston
  Brooklyn Museum.    New York.
  Metropolitan Museum of Art, New York.
  Østrig.
  Kunst Historisches Museum, Wien.

Referencer

 
 
     

"Fra Narmer til Cleopatra." 

     
** **
 

Kronologiske tabeller for Ægyptiske Dynastier og regenter

 
 

i perioden mellem 3050 og 30 fvt.

 
     
     
 

Biografierne herunder, om de enkelte faraoer, er et stort område.

 
 

Siderne er under ombygning, så derfor er kvaliteten desværre svingende.

 
** **
     

Seneste opdatering er 11.dynasti.

     
 
 
 
 
Ægyptiske guder og symboler fra oldtiden

I siderne her er (Sep/2013) adgang til 428 opslag der omhandler ægyptiske guder og symboler, lidt om geografi, om geologi, om zoologi  og biologi. Lidt af hvert, men relateret til Ægypten. - Så jeg vil ønske dig god fornøjelse, og hvis du leder efter noget bestemt, at du  finder det.

 

                                 
                 
**   **   **   **   **   **   **   **   **
  Ra.   Amon.   Chepri.   Osiris.   Ankh.   Isis.   Horus.   Seth.  

Alfabetiske opslag - Ægyptiske guder og symboler.

 
 

A

    B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V      W     X     Y    

Z

    Æ     Ø     Å  
 
 
     
Ægyptiske myter og fortællinger.

Der er mange gamle ægyptiske fortællinger og myter, der på hver sin måde afspejler dele af livet og forestillingerne om skabelsen, spørgsmål som, hvor kom guderne og deres egenskaber fra. og ikke mindst, hvad sker der når vi dør. Gude myterne kommer fra forskellige områder i landet. (Heliopolis, Memphis, Hermopolis, Amarna og Elephantine) hvor præsteskaberne leverede forskellige forklaringer på verdens opståen og gudernes fremkomst.

Fra Heliopolis kommer myterne om   "Da Ra skabte verden ", og "Da Ra skaber Sakhmet for at straffe menneskene ",  "Da Isis med magi fik Ra´s hemmelige navn ",  "Isis og de syv skorpioner ", "Osiris og Isis " og  "Horus og Seth`s Kamp."

I forbindelse med Akhenaten religiøse revolte, ca.1350 fvt, er hans store solhymne til Aten bevaret
 

Fortællingerne handler ofte om dagligdagens moral og begær, og de problemer det giver, som i " De to brødre ". Andre fortællinger er af magisk karakter som "Historien om Thots Bog." eller rejseberetninger som "Wenamon´s rejse til Byblos." og Historien om Sinuhe.

 
Da arbejderne i Deir el Medina ikke havde fået løn i måneder og landsbyen sultede, udbrød Verdenshistoriens første dokumenterede Strejke
 
 
 
 

Abu Roush.

  Giza.   Giza.   Giza.  
                 
         
**

.Siden indeholder video-slide.

**   **   **   **
*** Af Djedefre`s Pyramide er ikke meget tilbage, men hans udhugning af det indre kammer og adgangs  korridoren er anderledes, end i andre pyramider **  Kheops pyramide er den ældste, men også det eneste tilbageværende af oldtidens syv vidundere,   Indgangen i Khefrens pyramide blev fundet af Giovanni Belzoni i 1818.   Menekaures pyramide. er den mindste af de tre pyramider i Giza.  
  Giza.   Sakkara.   Sakkara.   Sakkara.  
                 
         
**   **   **   **   **
  Hvor gammel er Sfinksen. og hvem der har ladet den udfører?   Djosers trinpyramide er fra 3.dynasti ca 2680 fvt. og indleder en periode, hvor de monumentale gravmæler bliver fremherskende. ** Unas Pyramide. Unas var den sidste regent i 5.dynasti, og hans pyramide er ikke den største eller mest imponerende, men det gør den ikke mindre betydningsfuld. **  I Sakkara ligger Teti`s pyramide. Han var første regent i 6.dynasti, og regerede fra 2323 til 2291 fvt. Når man nærmer sig fra syd ligner den mest en grusbunke,.........  
  Sakkara.   Sakkara.   Sakkara.   Sakkara.  
                 
         
**   **

 

** **   **
**  Userkaf´s Pyramide. Userkaf var den første konge i 5.dynasti, han nåede kun at regere i 7 år. Pyramiden var oprindeligt beklædt med hvid Tura kalksten. ** 

 Den Røde pyramide eller Nord pyramiden fra 4.dynasti blev opført af farao Sneferu 2613 - 2589 fvt., og er den første "rigtige" pyramide.

  Sneferu`s knækkede pyramide. (Kommer snart) **

  Amenemhet III 12 Dynasti 1842 - 1797 fvt. byggede "den Sorte pyramide" i Dashur. men der var konstruktion problemer, så dette blev opgivet

 
 
     
  Oaserne i den vestlige ørken.  
     
** **
     
 
 
  Sakkara.   Sakkara.   Abydos.   Abydos.  
                 
         
**

Siden indeholder video-slide.

**

.Siden indeholder video-slide.

**   **   **
*** Arkitektonisk er Horemhebs grav en repro-duktion af et kongeligt ” Mil-lioner års hus” hvor man dyrkede den afdøde konges kult, og det har meget sandsynligt, haft samme funktion. ***  Serapeum i Sakkara  har været lukket for besøgende i mange år, men efter at være renoveret over de sidste 10år, blev gravene gen-åbnet 2012 ** Seti I Tempel  Da Seti I døde var arbejdet på templet ikke helt afsluttet. Mange år senere byggede Ramses II videre, men  Merneptah der afsluttede byggeriet. ** Hvor når Osirion blev bygget, og af hvem, er omdiskuteret. Det er muligt, at den centrale hal var designet som symbol på øen hvor Osiris, var begravet omgivet af urhavet.  
 
   
  Dendera.    Medamud eller Al Madamum   Karnak Tempel   Processionsvej Karnak - Luxor  
                 
         
**   **

 Siden indeholder video-slides.

**   **   **
  Hathors Tempel i Dendera. ***  Medamud ligger omkring 5 km nordøst for Karnak. Templet blev sandsynligvis grundlagt som sted for tilbedelse for den levende gud Monthu.   Karnak Tempel kompleks.        (Siden er midlertidigt lukket pga. større opdatering).

 

  Sfinks Alleen er Amons, Mut og Khonsu´s  processionsvej,  de ca., tre kilometer mellem Karnak til Luxor templet.  
 
 
   Memnon Kolosserne.   Ramesseum.   Deir el Bahari .   Seti I´s Daltempel i Qurna.  
                 
         
**   **   **   **   **
  Amenhotep III´s Memnon Kolosser. **  Ramesseum Ranses II. "Millioner års tempel" er beliggende i den østligste del af det Thebanske gravområde Al Asasif på Vestbredden,   Deir el Bahari rummer en række monumenter efter Hatshepsut. Senemud, Thotmose II og Montuhotep I tempel og grav, ** .Seti I Daltempel i Qurna er et af de mindre besøgte templer, men ikke mindre spændene.  
  Deir el Medina   Deir el Medina   Kongernes dal.   Dronningernes Dal  
                 
         
**

Siden indeholder video.

**

Siden indeholder video.

**

 

**   **
*** Deir el Medina er anlagt i et lille naturligt amfiteater, inden for gå afstand til Kongernes  og  Dronningernes Dal *** Det ptolemæiske tempel blev påbegyndt af  Ptolemæus IV Philopator (222-205 fvt.) og fortsatte under Ptolemæus VI og Ptolemæus VIII.   Kongernes Dal   Dronningernes Dal  
  El Kab   El Kab - Wadi Hillal.   El Kab - Wadi Hillal.   El Kab - Wadi Hillal.  
                 
            
**   **   **   **   **
 **  El Kab Klippegraveligger ca.80 km. syd for Luxor. på den østlige bred af Nilen ved udmundingen af Wadi Hillal, her ligger en række klippegrave fra begyndelsen af 18. dynasti 1550-1295 fvt.  **  Seshmetet´s Tempel -  Thoths kapel   Et eksempel på et arkitektonisk et blandings-tempel, et såkaldt "Hemi-speos" et tempel, som er delvist udhugget i klippen og opmuret. Thoths kapel ligger ved indgangen til det udvidede tempelområde fra Ptolemæisk tid.  *  Grafitti i Wadi Hilal  - Fra tidernes morgen har mennesker kradset graffiti, hvor de kunne komme til det.  kartouch og inskriptioner, samt billeder af dyr og skibe.  *  Hathor og Nekhbet Kapel - Wadi Hillal  
  Armant.   El Tod   Esna.   Kom Ombo.  
                 
         
**   **   **   **   **
 *  Resterne af Monthu templet i Armant 2011  *  Templerne i El Tod.   Siden forberedes.   Siden forberedes.  
  Aswan Stenbrud.   Qubbet el Hawa.   Qubbet el Hawa.   Qubbet el Hawa.   Abu Simbel.  
                     
           
**

Siden indeholder et video-slides.

**   **   **   **   **
** Stenbruddene omkring Aswan har fra tidligste tider, leveret granit  mere end 20,000 år, fra den tidlig stenalder og frem til den græsk-romerske periode år 500 evt. ** Qubbet el Hawa - vindens kuppel - gravpladsen på den vestlige side af Nilen ved Aswan. * QH 31 Serenput II var kommandør for garnisonen på Elephantine 1900 fvt. * QH 34.11 Herkhuef havde mange titler bla. Karavanefører. *  Abu Simbel.  Ramses II´s - to klippetempler ligger smukt, med udsigt over Nasser-søen  
 
 

Ægyptiske Museer og Samlinger i Ægypten, Europa, Amerika.

 
                     
           
**   **

 

**

Siden indeholder video-slides.

**   **   **
** Ny Carlsberg Glyptotek , København * Carter House Museum, Quarna,  (2008) *** The Boat Pits and Museum her opbevares den ene af Kheops 2 solbåde, der blev gravlagt til ham af Djedefre. (2008)   Memphis Museum, Memphis, Ægypten (2005)  ** Liebieghaus Skulpturen Sammlung, - Frankfurt. .(Særudstilling 2010)  
 
 
                     
           
**   **   **   **   **   **
  Petrie Museum, London   Kunst-historisches Museum, Wien. Østrig (2011) ** Brooklyn Museum. Brooklyn, New York (2012) ** Metropolitan Museum of Art, Manhattan, New York.  (2012) ** Museum of Fine Arts – Budapest. Ungarn. (2014)  
 
 
Siden er altid under opdatering
Har du en kommentar, er du velkommen til at send mig en mail  på Erik@egyptolog.dk
 

© Egyptolog.dk/Erik Christensen 2008 - 2014 version 7.0.1